Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Subsidieloket

Het Subsidieloket geeft u een overzicht van de subsidies die u bij de gemeente Deventer kunt aanvragen.

Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidie aanvragen? Via de links vindt u aanvraagformulieren, regelgeving, voorwaarden en andere zaken waarmee u rekening kunt houden.

Het aanvragen van een subsidie leidt niet tot een vergunning. Organiseert u iets waarvoor een vergunning nodig is, vraag die dan apart aan.

Subsidies op basis van artikel 1.3 Algemene subsidieverordening Deventer:

Cultuurfondsen

Hier vindt u een overzicht van de fondsen op het gebied van cultuur (pdf, 75 KB). U kunt wellicht bij deze fondsen een bijdrage vragen voor uw culturele activiteit.

Milieusubsidies:

Begroting subsidies 2018

De raad van de gemeente Deventer heeft, op grond van artikel 1.5 van de Algemene Subsidieverordening Deventer, voor het jaar 2018 voor een aantal subsidieregelingen een maximaal beschikbaar bedrag (subsidieplafond) vastgesteld.

Het betreft de volgende regelingen met de daarbij behorende bedragen:

  • Nadere subsidieregels Activiteiten Internationale Samenwerking: € 50.193
  • Nadere subsidieregeling Jongerenorganisaties en jongerenactiviteiten, onderdeel jongerenactiviteiten: € 48.541
  • Nadere subsidieregels Meedoen: € 346.121
  • Regeling Kleintje Cultuur: € 160.269
  • Nadere subsidieregels voor de Amateurkunst: € 153.615
  • Nadere subsidieregels Fonds Cultuur en Economie: € 100.000
  • Nadere subsidieregels Incidentele Culturele Activiteiten en Evenementen: € 100.000
  • Beleidsregels subsidiëring verenigingssportaccommodaties (1/3-regeling): € 61.170
  • Nadere subsidieregels Beschermd Wonen ggz Centrumgemeenteregio Deventer: € 15.981.019

Daarnaast heeft de raad voor het jaar 2018 voor verschillende beleidsterreinen, waaraan subsidies gekoppeld zijn, het beschikbare bedrag vastgesteld. Een aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Deventer.

De vastgestelde bedragen staan in het overzicht Subsidies 2018 (excelbestand, 26 KB).

Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente Deventer. Kijk op www.deventer.nl/subsidieregister.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Overzicht cultuurfondsen 2018 75,4 KB
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
English Deutsch