Subsidieloket

Het Subsidieloket geeft u een overzicht van de subsidies die u bij de gemeente Deventer kunt aanvragen.

Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidie aanvragen? Via de links vindt u aanvraagformulieren, regelgeving, voorwaarden en andere zaken waarmee u rekening kunt houden.

Het aanvragen van een subsidie leidt niet tot een vergunning. Organiseert u iets waarvoor een vergunning nodig is, vraag die dan apart aan.

Subsidies op basis van artikel 1.3 Algemene subsidieverordening Deventer:

Cultuurfondsen

Hier vindt u een overzicht van de fondsen op het gebied van cultuur (pdf, 83 KB). U kunt wellicht bij deze fondsen een bijdrage vragen voor uw culturele activiteit.

Milieusubsidies:

Begroting subsidies 2021

De raad van de gemeente Deventer heeft, op grond van artikel 1.5 van de Algemene Subsidieverordening Deventer, voor het jaar 2021 voor een aantal subsidieregelingen een maximaal beschikbaar bedrag (subsidieplafond) vastgesteld.

Het betreft de volgende regelingen met de daarbij behorende bedragen:

Daarnaast heeft de raad voor het jaar 2021 voor verschillende beleidsterreinen, waaraan subsidies gekoppeld zijn, het beschikbare bedrag (subsidieplafond) vastgesteld. Een aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Deventer.

Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente Deventer. Kijk op www.deventer.nl/subsidieregister.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Overzicht cultuurfondsen in Deventer en omgeving 83,3 KB
English Deutsch