Logo gemeente Deventer

Subsidieloket

Er zijn verschillende soorten subsidies die u bij de gemeente kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u een overzicht. Organiseert u iets waarvoor een vergunning nodig is? Vraag die dan apart aan. Het toekennen van een subsidie leidt niet tot een vergunning.


Subsidies op basis van artikel 1.3 Algemene subsidieverordening Deventer


Begrotingplafond subsidies 2022

De raad van de gemeente Deventer heeft, op grond van artikel 1.5 van de Algemene Subsidieverordening Deventer, voor het jaar 2022 voor een aantal subsidieregelingen een maximaal beschikbaar bedrag (subsidieplafond) vastgesteld.

Het betreft de volgende regelingen met de daarbij behorende bedragen:

Daarnaast heeft de raad voor het jaar 2022 voor verschillende beleidsterreinen, waaraan subsidies gekoppeld zijn, het beschikbare bedrag (subsidieplafond) vastgesteld. Een aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Deventer. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar h.steenbergen@deventer.nl.


Cultuurfondsen

Hier vindt u een overzicht van de fondsen op het gebied van cultuur (pdf, 83 KB). U kunt wellicht bij deze fondsen een bijdrage vragen voor uw culturele activiteit.


Milieusubsidies


Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente Deventer. Kijk op www.deventer.nl/subsidieregister.