Logo gemeente Deventer

Parkeernormen

Heeft u plannen voor nieuwbouw of verbouw? Dan moet u in uw plan ook rekening houden met de parkeerplaatsen voor auto en fiets. Dit noemen we de parkeeropgave. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de parkeernormen.

Uw bouwplannen mogen niet leiden tot parkeeroverlast in de directe omgeving. Bij nieuw- en verbouw projecten hoort daarom een parkeeropgave. U geeft aan wat de parkeerbehoefte is en hoe u dit wilt invullen. Denk hierbij niet alleen aan uw eigen parkeerbehoefte, maar ook aan die van uw bezoek en eventuele personeel.


Toetsing

De gemeente toetst uw aanvraag onder andere met behulp van de parkeernormen. De geldende parkeernormen hangen af van de locatie van uw bouwplan. Voor het centrum van Deventer gelden bijvoorbeeld andere parkeernormen dan voor het buitengebied.

Denkt u dat in uw situatie de parkeernormen niet van toepassing zijn? Geef de reden hiervoor in uw aanvraag voor de omgevingsvergunning.


Parkeereisen

Wilt u weten wat de parkeereisen in een bepaald gebied zijn? U vindt ze in onderstaande documenten. Bekijk ook het stappenplan parkeereisen (pdf, 15 KB).


Maatwerk

Soms is maatwerk nodig om de parkeerbehoefte te bepalen, bijvoorbeeld als een gebouw meer functies heeft. Dat geldt ook wanneer er sprake is van een bijzondere situatie. In de Beleidsregel parkeren bestemmingsplannen Deventer 2015 (pdf, 450 KB) leest u wat de gemeente verstaat onder maatwerk en hoe dit wordt getoetst.


Binnenstad

In de historische binnenstad is het vaak niet mogelijk om het parkeren op eigen terrein te regelen. Werknemers, bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van openbare parkeerplaatsen. Om deze parkeerplaatsen op orde te houden, betaalt de initiatiefnemer een parkeerbijdrage op basis van de parkeerbehoefte.

De gemeente stimuleert nieuwe ontwikkelingen. Bij relatief kleine verbouwingen in de binnenstad bent u daarom niet verplicht parkeerruimte aan te leggen. In de Beleidsregel parkeren bestemmingsplannen Deventer 2015 (pdf, 450 KB) leest u hier meer over.


Meer informatie

Meer weten over parkeren in Deventer? Kijk dan op de pagina Parkeren. Hier vindt u meer informatie over onder andere vergunningen, parkeren voor bedrijven en –bezoekers, Belparkeren en parkeergarages.