Logo gemeente Deventer

Douwelerkolk

De Douwelerkolk is het restant van een oude IJsselarm. Door de verschillende bodemsoorten, de grondwaterstromen en het natuurlijke beheer van het gebied is de Douwelerkolk een waardevolle plek voor flora en fauna.

De grondwaterstromen van de Holterberg en het Veluwemassief komen in de Douwelerkolk bij elkaar.


Geschiedenis

Rond 1800 lag in dit gebied het buurtschap Riele, een verzameling van boerderijen. Het gebied ten westen van de Douwelerkolk veranderde in een landgoed en diverse generaties van de familie Wijtenhorst hebben hier tot 1948 gewoond. Na de Tweede Wereldoorlog kocht de gemeente Deventer het landgoed. In de jaren ’70 werd de Douwelerkolk opengesteld voor publiek.


Beheer

Het beheer van de Douwelerkolk is erop gericht dat de natuurlijke waarden behouden blijven en zich verder kunnen ontwikkelen. In sommige delen grazen brandrode Maas- Rijn-en-IJssel-koeien. Andere delen worden beheerd als natuurlijk bos en moeras.