Logo gemeente Deventer

Gravenland

Het natuurterrein Gravenland ligt langs de oostelijke stadsrand van Deventer tussen landgoed de Bannink en woonwijk de Vijfhoek. Gravenland is natuurtechnisch zo aangelegd, dat er waardevolle begroeiing kan ontstaan.

Gravenland is aangelegd als bufferzone om het natuurgebied de Gooiermars te beschermen.


Kenmerken Gravenland

Het natuurterrein Gravenland ligt in een grootschalig dekzandgebied met dekzandruggen en beekdalen. In Gravenland komen verschillende bodemtypen voor, sommige delen zijn afgegraven. Op deze delen komt kwelwater boven waardoor waardevolle begroeiing de kans krijgt zich te ontwikkelen. Dit zijn gunstige omstandigheden voor vlinders, libellen en amfibieën die hier dan ook veel voorkomen.


Ecologische Hoofdstructuur

Graveland is onderdeel van de regionale Ecologische Hoofdstructuur en vormt een zogenaamde stapsteen voor natte natuur. Gravenland grenst aan het waardevolle natuurgebied de Gooiermars en vormt een beschermende buffer. Als overgangsgebied zorgt Gravenland ervoor dat de Gooiermars minder toegankelijk is voor recreatie.