Logo gemeente Deventer

Vlierspad

Natuurgebied het Vlierspad ligt achter de sportvelden op Borgele aan de noordrand van Deventer. In het gebied groeien inheemse bloemen en planten en het is de verblijfplaats voor een groot aantal dieren.

Het gebied is vergelijkbaar met een oude rivierstroom met rivierduintjes, maar is door mensenhanden ingericht.


Ontstaansgeschiedenis

Boven het gebied lopen hoogspanningsmasten en -leidingen. Oorspronkelijk stonden er veel hoge bomen in het gebied. Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties. Daarom zijn eind jaren '90 veel bomen gekapt. Dit was een mooie gelegenheid om het gebied opnieuw in te richten als natuurgebied met poelen, struiken en gras.


Toegankelijkheid

De toegang tot het gebied is vrij. Honden mogen er onder toezicht vrij rondlopen, zolang ze de geiten niet opjagen. Tijdens de lammerperiode, half maart tot eind mei, is het gebied tijdelijk afgesloten.


Herinrichting

Door de herinrichting van de oevers van de Zandwetering verandert ook een deel van de inrichting van het Vlierspad. In de toekomst blijven de geiten het gebied onderhouden. Zo blijft het natuurlijke aangezicht van het Vlierspad ook in de toekomst in stand.