Logo gemeente Deventer

Samen maken we Deventer

Inwoners, ondernemers en organisaties in Deventer kennen de stad en dorpen als geen ander. Bij de keuzes die de gemeente maakt, is een goede dialoog daarom van grote waarde. Of het nu gaat om woningbouw, de inrichting van een weg of plein of een nieuwe functie voor een leegstaand kantoorpand: het meedenken, meepraten en meedoen van inwoners, ondernemers en organisaties is belangrijk bij besluitvorming. Samen komen we tot betere plannen, de mooiste oplossingen en de beste keuzes.

 

Participatiebeleid

In het participatiebeleid (pdf) staat wat we in de gemeente Deventer met participatie bedoelen, welke vormen en niveaus van participatie er zijn, en welke plaats het heeft naast de democratische besluitvorming van gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Participatie zorgt ervoor dat het gemeentebestuur zo goed mogelijk rekening kan houden met de belangen van de omgeving. En dat geldt ook voor andere partijen die een ontwikkeling in de gemeente willen realiseren.

 

Participatie bij initiatieven in de fysieke leefomgeving

We vinden het dan ook belangrijk dat er voldoende wordt geluisterd naar iedereen voor wie een plan of initiatief iets gaat betekenen of veranderen. En nog mooier is het als betrokkenen kunnen meedenken. Op die manier komen verschillende belangen op tafel en kunnen die worden meegewogen in een besluit.

Ook voor de initiatiefnemer zelf is het handig om in samenspraak met betrokkenen aan een plan te werken. Bijvoorbeeld om het plan kwalitatief beter te maken, de relatie met omwonenden en andere betrokkenen te versterken en eventuele tegenwerking te verminderen.

In bepaalde gevallen geldt een participatieplicht.

 

Wegwijzer Participatie

Om initiatiefnemers te helpen participatie te organiseren, is er de Wegwijzer Participatie (pdf). Hierin staat een aantal stappen voor het organiseren van een goed participatietraject. Voor initiatieven waarvoor met de nieuwe wet geen participatieplicht gaat gelden, is een eenvoudiger Wegwijzer (pdf) ontwikkeld.

 

Voorbeelden participatietrajecten

In Deventer zijn al veel voorbeelden van participatietrajecten, zoals:

Wij merken daarbij wel op dat participatietrajecten altijd maatwerk zijn en dat deze voorbeelden niet als blauwdruk zijn bedoeld.