Logo gemeente Deventer

Samen maken we Deventer

De gemeente Deventer is ervan overtuigd dat inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden samen tot betere plannen, de mooiste oplossingen en de beste keuzes komen. Daarom vinden we het belangrijk dat er voldoende wordt geluisterd naar iedereen voor wie een plan of initiatief iets gaat betekenen of veranderen. En nog mooier is het als betrokkenen kunnen meedenken. Op die manier komen verschillende belangen op tafel en kunnen die worden meegewogen in een besluit.

Maar ook voor de initiatiefnemer zelf is het handig om in samenspraak met betrokkenen aan een plan te werken. Bijvoorbeeld om het plan kwalitatief beter te maken, de relatie met omwonenden en andere betrokkenen te versterken en eventuele tegenwerking te verminderen.

 

Wegwijzer Participatie

Om initiatiefnemers te helpen participatie te organiseren, is er de Wegwijzer Participatie (pdf). Hierin staat een aantal stappen voor het organiseren van een goed participatietraject. In de begeleidende brief (pdf) staat hoe we als gemeente met participatie nu al voorsorteren op de komst van de Omgevingswet. Voor initiatieven waarvoor met de nieuwe wet geen participatieplicht gaat gelden, is een eenvoudiger Wegwijzer (pdf) ontwikkeld.

 

Voorbeelden participatietrajecten

In Deventer zijn al veel voorbeelden van participatietrajecten, zoals:

Wij merken daarbij wel op dat participatietrajecten altijd maatwerk zijn en dat deze voorbeelden niet als blauwdruk zijn bedoeld.