Logo gemeente Deventer

Vitaal platteland

Het platteland neemt in de gemeente Deventer een bijzondere plaats in. Om het buitengebied van Salland vitaal te houden, werkt Deventer samen met andere gemeenten, het waterschap en de provincie. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in gezamenlijke bestemmingsplannen en subsidieregelingen.

De gemeente Deventer geeft aandacht aan de ontwikkelingen op het platteland. Er verandert veel in het buitengebied van Deventer. Vooral de landbouw is sterk in beweging. Dat heeft gevolgen voor de economie van het platteland en voor het landschap. Ook de dorpen krijgen te maken met veranderingen. Zo kan het aantal inwoners van een dorp groeien of krimpen en neemt ook de vergrijzing sterk toe.

 

Subsidieregeling Vitaal Platteland

De subsidieregeling Vitaal Platteland is voor projecten die duurzaam bijdragen aan de toekomstbestendigheid en vitaliteit van het buitengebied en de dorpen, op het gebied van sociale kwaliteit en leefbaarheid. De subsidie is maximaal € 15.000.

De subsidieregeling is momenteel gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen.

 

Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland

Het college hecht grote waarde aan een vitaal platteland met leefbare dorpen. Jaarlijks stelt het college de uitvoeringsagenda Vitaal Platteland vast waarin staat weergegeven hoe we de komende jaren samen met de dorpen de leefbaarheid van het platteland versterken.

De uitvoeringsagenda is geen statisch document maar een continu proces. Dat aansluit bij de dynamiek in de dorpen en ruimte biedt voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Zo wordt de grote hoeveelheid energie in de dorpen ten volle benut en blijven de dorpen ook in de toekomst een fijne plek om te leven.

 

Bestemmingsplannen

Het buitengebied van Salland ligt in verschillende gemeenten. Omdat het 1 gebied is, hebben Deventer, Olst-Wijhe en Raalte samen een landschapsontwikkelingsplan en bestemmingsplannen opgesteld. Met de regels versterken zij het landschap, de natuur en de cultuurgeschiedenis in Salland. Ondanks dat de plannen samen zijn opgesteld, heeft elke gemeente wel haar eigen bestemmingsplan buitengebied.

 

Samenwerking in Salland

Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van vrijwilligers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied.