Logo gemeente Deventer

Platteland

Dorpen

In Deventer vindt u meerdere dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen karakter en charme. Bewoners en gemeente koesteren deze eigen identiteit van de dorpen. Ze zijn onmisbaar voor de gemeente Deventer.

Lees meer

Vitaal platteland

Het platteland neemt in de gemeente Deventer een bijzondere plaats in. Om het buitengebied van Salland vitaal te houden, werkt Deventer samen met andere gemeenten, het waterschap en de provincie. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in gezamenlijke bestemmingsplannen en subsidieregelingen.

Lees meer

De Kracht van Salland

Salland is een prachtig gebied in het westen van Overijssel. Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van vrijwilligers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Lees meer

Erfcoach gemeente Deventer

In het buitengebied van Salland zijn 2 erfcoaches van provincie Overijssel actief: Yvonne In ’t Veld en Niek Oude Scholten. De erfcoaches bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen.

Lees meer

Beter Buitengebied

Ons Sallandse buitengebied is mooi en divers. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk versterken. Tegelijkertijd is het buitengebied in ontwikkeling en willen we daar ruimte aan geven. Dat betekent balanceren tussen beschermen en ontwikkelen. Tussen bewaren en vernieuwen. Kansen uit buiten.

Lees meer

Visie Landelijk Gebied – Agenda voor gesprek

Hoe ziet ons landelijk gebied er in de toekomst uit? Met die kernvraag werkt de gemeente Deventer aan een Visie Landelijk Gebied. De Agenda voor Gesprek biedt een uitgebreid overzicht van alle vraagstukken en opgaven die we in de visie willen beantwoorden.

Lees meer