Logo gemeente Deventer

De Kracht van Salland

Salland is een prachtig gebied in het westen van Overijssel. Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van vrijwilligers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Veel initiatieven en projecten worden binnen het netwerk De Kracht van Salland opgepakt. Inwoners en organisaties realiseren vooral op eigen kracht projecten. De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel, faciliteren en stimuleren waar nodig. Een vitaal Salland, dat is waar gemeente Deventer en het netwerk voor staat.

Kern van de aanpak van De Kracht van Salland is een andere manier van werken. Lokale kracht, integrale aanpak, duurzaamheid, kennisoverdracht en het leggen van verbindingen staan centraal. Om dit te bereiken zijn er onder andere regelmatig bijeenkomsten, zoals het Salland Café.

Meer informatie over de samenwerking in Salland en de projecten vindt u op de website De Kracht van Salland. De Kracht van Salland is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en provincie Overijssel.

 

Salland Cafés

Het netwerk De Kracht van Salland organiseert Salland Cafés om:

  • steeds nieuwe inspiratie op te doen voor projecten;
  • uitwisseling te bevorderen (leren van elkaar);
  • initiatieven aan elkaar te koppelen;
  • het netwerk uit te bouwen en te versterken;
  • kennis te delen.

De bijeenkomsten zijn steeds op een andere locatie in Salland.

 

Een voorbeeld: Salland Boert en Eet Bewust

Boeren en tuinders werken aan het zichtbaar maken en ontwikkelen van hun bedrijven als maatschappelijk verantwoorde en transparante ondernemingen. Bedrijven waar de samenleving trots op is. De boeren gaan in gesprek met burgers en organisaties over wat ze doen en waar ze voor staan. De boer kan zo inspelen op de samenleving en er ontstaat wederzijds waardering. Het project ontving een Leader-bijdrage van de EU, provincie Overijssel en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

 

Een voorbeeld: erfcoach

In het buitengebied van de gemeente Deventer is erfcoach Martine van Burgsteden van provincie Overijssel actief. Agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied kunnen met allerlei vragen bij haar terecht. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijk. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en bij welk ‘loket’ moet u zijn? De erfcoach helpt u om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen u kunt zetten. Lees meer over de erfcoach.

 

Maak van jouw idee een LEADERproject!

Wil jij je samen met andere inwoners, ondernemers of organisaties inzetten voor een vitaal Salland? Haak dan aan bij LEADER De Kracht van Salland.

LEADER richt zich op de economische, ecologische en sociale versterking van het platteland. LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kun je vervolgens een LEADER-bijdrage aanvragen.