Wethouder Rob de Geest

Wethouder Rob de Geest

Wethouder Rob de Geest is lid van de Partij van de Arbeid (PvdA). Volg Rob de Geest via Twitter.

Portefeuille Rob de Geest

  • 2e loco
  • Welzijn, Gezondheid en Integratie
  • Sport
  • Inkomen (Schuldhulpverlening en Minimabeleid)
  • Wonen
  • Herstructurering
  • Vastgoed

Wijkwethouder

Rob de Geest is wijkwethouder voor de Rivierenwijk en Borgele-Platvoet.

Benoemingen en nevenfuncties

Contact opnemen

Stuur een e-mail of bel met bestuurssecretaresse Jolande Bulteel, telefoon 0570 - 693138. U kunt ook bellen via het algemene nummer 14 0570.

English Deutsch