Logo gemeente Deventer

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester & wethouders (B&W) van Deventer bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders.

Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en voeren het beleid uit van de gemeente. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

 

foto college Deventer

Op de foto van links naar rechts: Jaimi van Essen, Rob de Geest, Marcel Elferink, burgemeester Ron König, gemeentesecretaris Jan Peter Wassens, Ilse Duursma en Lars Wijnhoud.

 

Portefeuille

Elk lid van het college van B&W heeft zijn of haar eigen portefeuille: de onderwerpen waar hij of zij zich mee bezighoudt. Ook is elke wethouder aan 1 of meer wijken of dorpen gekoppeld. Als wijkwethouders hebben ze contact met bewoners, ondernemers en organisaties en instellingen uit die wijken.

 

Bestuursakkoord

Het college bestaat uit de partijen GemeenteBelang, PvdA, D66 en CDA. Ze hebben in het bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen vastgelegd welke plannen ze in deze bestuursperiode willen uitvoeren.  

De gemeentesecretaris/algemeen directeur ondersteunt het college en geeft leiding aan de ambtelijke organisatie.

 

Leden van het college

De leden van het college zijn:

Gemeentesecretaris / algemeen directeur: Jan Peter Wassens