Logo gemeente Deventer

Senzora Raambuurt

Senzora is een nieuwbouwlocatie gelegen aan de Bergsingel, aan de rand van de Deventer binnenstad in de Raambuurt. Sinds de verhuizing van het bedrijf Senzora in 2018 is het terrein in de Raambuurt beschikbaar gekomen voor een andere invulling.

 

Ter inzage ontwerp bestemmingsplan en inloopavond

Het ontwerpbestemmingsplan Senzora-terrein ligt 6 weken ter inzage, van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. Tijdens deze termijn is het mogelijk te reageren op het plan. Op woensdag 10 januari houdt de gemeente een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan, van 17.00 tot 19.30 uur, in het stadhuis van Deventer.

 

Intentieovereenkomst

De eigenaar heeft voor eigen rekening en risico de mogelijkheden verkend voor de herontwikkeling van dit gebied naar een aantrekkelijk binnenstedelijk woongebied. De eigenaar heeft destijds de gemeente gevraagd om mee te werken aan de verkenning van de haalbaarheid. Begin 2018 hebben de eigenaar van het Senzora-terrein en de gemeente hiervoor een intentieovereenkomst getekend. Bekijk de video over het Senzora-terrein (5 minuten 35 seconden) voor een interview met de eigenaar. 

 

Handelingsperspectief

De gemeente heeft in 2018 een Handelingsperspectief (pdf, 3,5 MB) Senzora opgesteld waarin de ambities en beleidskaders zijn opgenomen voor de herontwikkeling van het Senzora-terrein.

Dit handelingsperspectief is vastgesteld op 15 mei 2018 door het college van B&W.

De eigenaren van het Senzora-terrein hebben overeenstemming bereikt met de combinatie Le Clercq Planontwikkeling B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. over de aankoop, ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw en verbouw op het terrein.  

Er is een folder over het Senzora-terrein (pdf, 822 KB) waarin de ambities uit het handelingsperspectief zijn weergegeven en ingegaan wordt op de historie van het Senzora-complex.

 

Masterplan

De ontwikkelcombinatie Le Clercq en BPD heeft een Masterplan (pdf, 14 MB) opgesteld, waarvoor het Handelingsperspectief richtinggevend was. Het Masterplan is op 13 juli 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

De raad heeft aandachtspunten voor de verdere uitwerking (pdf, 93 KB) meegegeven en heeft een motie aangenomen dat er in de fase van Masterplan naar bestemmingsplan zorgvuldige communicatie en participatie plaats dient te vinden. 

 

Communicatie en participatie

De ontwikkelcombinatie heeft een Communicatie- en participatieplan op laten stellen. Het participatieproces wordt uitgevoerd door de ontwikkelcombinatie. Voor meer informatie over het participatieproces zie: www.senzora-raambuurt.nl.

 

Mobiliteit en parkeren

Op verzoek van omwonenden heeft de gemeente nadere informatie gegeven over parkeren en mobiliteit in de omgeving van het Senzora-terrein.

De informatie die gedeeld is vindt u hier:

 

Bestemmingsplan

De ontwikkelcombinatie werkt momenteel aan de uitwerking van het Masterplan naar een stedenbouwkundig plan, waarbij de aandachtspunten leidend zijn. Vervolgens wordt dit vertaald naar een bestemmingsplan, dat voor goedkeuring naar het college van B&W en de gemeenteraad gaat. Het bestemmingsplan komt daarbij ook ter inzage te liggen en er zijn inspraakmogelijkheden. Meer informatie hierover volgt als het bestemmingsplan afgerond is. Wanneer dit is, is nog niet bekend.

Voor informatie vanuit de ontwikkelcombinatie over de ontwikkelingen op het Senzora-terrein kunt u de volgende website raadplegen: www.senzora-raambuurt.nl (bewonersparticipatie) en Nieuwbouw-senzora.nl.

 

Proces

In een presentatie (pdf, 507 KB) is weergegeven welke processtappen doorlopen worden om te komen tot nieuwbouw op het Senzora-terrein.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over het project Senzora? Stuur dan een e-mail naar senzora@deventer.nl.