Stadscampus De Kien

Welkom in De Kien. Onder deze naam werken ondernemers, onderwijs, gemeente en provincie de komende jaren samen aan een bruisende en dynamische plek in Deventer, waar elke student en jonge professional wil wonen en werken.

Tussen het station en de historische binnenstad bevindt zich een unieke combinatie van IT bedrijven, techniek- en researchgerichte adviesbureaus, mbo en hbo opleidingen bij Aventus en Saxion. Samen willen deze ondernemers en instellingen verdere kennis- en talentontwikkeling stimuleren door onderwijs, onderzoek en ondernemen te combineren; ruim baan te bieden aan ‘tech en talent’ in een levendig, groen en zeer centraal bij openbaar vervoer en binnenstad gelegen knooppunt in de stad.

De gemeente heeft een concept Ontwikkelperspectief (pdf, 3 MB) opgesteld voor De Kien. Daarmee geeft ze verdere uitwerking aan de ambities van de Omgevingsvisie 2019. Het Ontwikkelsperspectief biedt kaders en handvatten voor de diverse economische en ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en bewaakt en vergroot de samenhang. Het bevat gezamenlijke ambities voor de verlevendiging en vergroening van de buitenruimte, voor functiemenging door het toevoegen van woningen en voorzieningen zoals ondersteunende horeca en het stelt randvoorwaarden aan de kwaliteit van bebouwing in de Stadscampus als geheel. Per projectgebied blijft er ook ruimte om locatie specifiek maatwerk toe te passen.

Het Ontwikkelperspectief (pdf, 3 MB) is openbaar en in diverse digitale sessies besproken met bewoners, verenigingen, ondernemers en instellingen in de stad. Op dit moment worden de opmerkingen verzameld en waar nodig verwerkt. In het 2e kwartaal van 2021 wordt de aangepaste versie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Nieuwe initiatieven die – al dan niet gezamenlijk worden opgepakt in dit gebied – krijgen dan een plek in deze meerjarige ontwikkelvisie op dit deel van de stad.

Lees meer over De Kien.

English Deutsch