Logo gemeente Deventer

Stadscampus

Ondernemers, onderwijs, gemeente en provincie werken de komende jaren samen aan een bruisende en dynamische plek in Deventer, waar elke student en jonge professional wil wonen en werken: Stadscampus De Kien. Bekijk ook de informatie over het Topicuscarré en de ontwikkelingen aan de Verzetslaan/Pikeursbaan.

Stadscampus De Kien

Ondernemers, onderwijs, gemeente en provincie werken de komende jaren samen aan een bruisende en dynamische plek in Deventer, waar elke student en jonge professional wil wonen en werken: Stadscampus De Kien.

Lees meer

Topicuscarre

Het aantrekken en behouden van talentvolle IT-collega’s is cruciaal voor de groei en toekomst van Topicus. Topicus heeft de wens haar kantoren tegenover het station te herontwikkelen, zodat dit een aantrekkelijke plek wordt om te werken, te leren, te wonen en te ontspannen. Met het plan om een campus aan de Singel te realiseren is Topicus naar de gemeente gegaan.

Lees meer

Ontwikkeling Verzetslaan/Pikeursbaan

Veldboom Vastgoed heeft het plan om het leegstaande kantoorpand aan de Pikeursbaan 9 te ontwikkelen tot woningen voor starters en jonge professionals. Daartoe heeft de ontwikkelaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Uiteindelijk is het de bedoeling om het pand te ontwikkelen in samenhang met het aangrenzende pand aan de Verzetslaan 30.

Lees meer