Contouren Ontwikkeling Stadshof vastgelegd

Om meer te laten zien van de mogelijkheden van de Stadshof, is een concept ontwikkelvisie opgesteld. Samen met de realisatie van een doorgang aan de Grote Overstraat, legt dit een basis voor de verdere ontwikkeling van de Stadshof.

De visie is bedoeld als ontwikkelrichting, maar laat ook aan eigenaren van panden zien wat er allemaal mogelijk is in deze groene oase in de binnenstad.

Verstopte parel

Wethouder Wonen Rob de Geest: "De Stadshof is een verstopte parel in onze binnenstad. Er liggen geweldige kansen, maar die zijn nog slecht zichtbaar. Met de geschetste ontwikkelvisie willen we zichtbaar maken wat hier allemaal mogelijk is. We hopen dat vastgoedeigenaren daar enthousiast van worden. Het document is ook de basis voor vervolggesprekken. Op basis daarvan kan het plan verder vorm krijgen."

College neemt voortouw

Het college besloot in 2020 het voortouw te nemen in de ontwikkeling van de Stadshof. Er wordt al sinds de jaren 80 gesproken over het toegankelijk maken van deze groene plek in de binnenstad, in de carré Korte en Lange Bisschopstraat, Grote Overstraat en Spijkerboorsteeg. Door een nieuwe toegang worden de panden bereikbaar via de achterzijde en worden bovenwoningen toegankelijk. Zo ontstaat ruimte voor 80 tot 100 appartementen.

Ontwikkelvisie

Het concept ontwikkelvisie Stadshof (pdf, 4 MB) is opgesteld in overleg met onder meer pandeigenaren en de stichting Stadshof. De komende periode delen en bespreken we deze visie om zo tot een definitieve ontwikkelvisie te komen.

Bekijk de sheets (pdf, 9 MB)van de presentaties op 26,28 en 29 april over de Ontwikkelvisie voor de Stadshof.

Naar een YouTube filmpje

Zienswijze

De ontwikkelvisie Stadshof ligt van donderdag 15 april tot en met woensdag 26 mei 2021 ter inzage. U kunt binnen deze periode als volgt reageren:

  • per e-mail aan r.van.kleij@deventer.nl;
  • schriftelijk onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp de Stadshof’. U stuurt uw zienswijze naar:

College van B&W
t.a.v. het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling 
Postbus 5000 
7400 GC Deventer

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van 6 weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde 'reactienota'. Mogelijk wordt de ontwikkelvisie Stadshof op onderdelen aangepast.

Vervolgens wordt de ontwikkelvisie Stadshof ter vaststelling aangeboden aan het college van B&W.

Er is hiertegen geen beroep mogelijk. Als aanvullende besluiten nodig zijn, kan hiertegen eventueel bezwaar en beroep worden aangetekend.

English Deutsch