Ontwikkeling Stadshof vastgelegd

Om meer te laten zien van de mogelijkheden van de Stadshof, is een ontwikkelvisie opgesteld. Samen met de realisatie van een doorgang aan de Grote Overstraat, legt dit een basis voor de verdere ontwikkeling van de Stadshof.

De visie is bedoeld als ontwikkelrichting, maar laat ook aan eigenaren van panden zien wat er allemaal mogelijk is in deze groene oase in de binnenstad.

Verstopte parel

Wethouder Wonen Rob de Geest: "De Stadshof is een verstopte parel in onze binnenstad. In 2018 is een inspiratiedocument opgesteld van de Stadshof.  Er liggen geweldige kansen, maar die zijn nog slecht zichtbaar. Met de geschetste ontwikkelvisie willen we zichtbaar maken wat hier allemaal mogelijk is. We hopen dat vastgoedeigenaren daar enthousiast van worden. Het document is ook de basis voor vervolggesprekken. Op basis daarvan kan het plan verder vorm krijgen."

College neemt voortouw

Het college besloot in 2020 het voortouw te nemen in de ontwikkeling van de Stadshof. Er wordt al sinds de jaren 80 gesproken over het toegankelijk maken van deze groene plek in de binnenstad, in de carré Korte en Lange Bisschopstraat, Grote Overstraat en Spijkerboorsteeg. Door een nieuwe toegang worden de panden bereikbaar via de achterzijde en worden bovenwoningen toegankelijk. Zo ontstaat ruimte voor 80 tot 100 appartementen.

Ontwikkelvisie

De concept ontwikkelvisie Stadshof (pdf, 4 MB) ) is opgesteld in overleg met onder meer pandeigenaren en de stichting Stadshof. De komende periode delen en bespreken we deze visie om zo tot een definitieve ontwikkelvisie te komen.

Bekijk de sheets (pdf, 9 MB) van de presentaties op 26, 28 en 29 april 2021 over de Ontwikkelvisie voor de Stadshof.

Naar een YouTube filmpje

Zienswijze

De concept ontwikkelvisie Stadshof lag van donderdag 15 april tot en met woensdag 26 mei 2021 ter inzage. Op de conceptvisie zijn geen zienswijzen binnengekomen. Er zijn wel enkele aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden en actuele ontwikkelingen.

De wijzigingen zijn opgenomen in een zogenaamde 'reactienota' en in de definitieve versie van de visie. Op 21 september heeft het college van B&W de ontwikkelvisie vastgesteld. Bekijk de reactienota en de vastgestelde ontwikkelvisie Stadshof.

Er is hiertegen geen beroep mogelijk. Als aanvullende besluiten nodig zijn, kan hiertegen eventueel bezwaar en beroep worden aangetekend.

Naast de realisatie van een nieuwe doorgang aan de Grote Overstraat wordt in de komende periode met en door diverse pandeigenaren gekeken naar de ontwikkelmogelijkheden van het vastgoed om zo te komen tot de volgende stap in de realisatie van de Stadshof.

English Deutsch