Logo gemeente Deventer

Studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een structurele medische beperking zijn niet in staat om bij te verdienen. Voor hen is er de studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

 

Let op: Kijk eerst onder het kopje 'Voorwaarden' of je in aanmerking komt voor studietoeslag.

Studietoeslag aanvragen

Je vraagt studietoeslag aan via DigiD.

Bewijsstukken die de gemeente nodig heeft:

  • kopie geldig identiteitsbewijs;
  • kopie bewijs studiefinanciering (WSF of WTOS);
  • bewijs volgen opleiding;
  • kopie beslissing toekenning indicatie banenafspraak/verklaring opname doelgroepenregister (UWV), òf verklaring van deskundige (bijv arts of school) m.b.t. je beperkingen.

Je hoort binnen 8 weken of je studietoeslag krijgt. Hierover ontvang je een brief.

Om studietoeslag aan te kunnen vragen moet je aan alle voorwaarden voldoen:

  • je bent 18 jaar of ouder;
  • je volgt een studie waarbij je studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos) ontvangt;
  • je bent door een structurele medische beperking niet in staat om naast je studie te werken;
  • je ontvangt geen uitkering van het UWV (bijvoorbeeld Wajong, WIA);
  • ontvang je geld voor levensonderhoud, zoals alimentatie, wezenpensioen of inkomsten uit stage? Deze worden verrekend met de individuele studietoeslag.
  • Inkomsten stage mag € 180,00 worden vrijgelaten.

Ontvang je een stagevergoeding? Geef dit dan aan ons door. Is de stagevergoeding hoger dan € 180 per maand? Dan trekken wij het bedrag boven de € 180 van de studietoeslag af.

Hoe lang krijg je studietoeslag?

De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. Je krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin je de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar. De studietoeslag loopt automatisch door.

Studietoeslag stopt als:

Je bent verplicht wijzigingen die gevolgen hebben voor je recht op studietoeslag aan ons door te geven. Ga je werken? Onderbreek je je studie en stopt je studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoe je niet meer aan een van de andere voorwaarden? Geef dit dan aan ons door. De studietoeslag stopt dan.

Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoef je geen geld terug te betalen. Wil je daarna weer studietoeslag ontvangen? Dan moet je opnieuw een aanvraag doen.

Studietoeslag is een regeling die de gemeente Deventer heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Laag inkomen lees je welke regelingen er nog meer zijn.

Heb je vragen over de studietoeslag? Neem contact op met het Jongerenloket, mevrouw B. Flapper. Het Jongerenloket is bereikbaar via telefoonnummer 14 0570 of stuur een e-mail naar jongerenloket@deventer.nl.