Logo gemeente Deventer

Subsidieregeling Kinder- en jongerenactiviteiten

De subsidieregeling Kinder- en jongerenactiviteiten is bedoeld om de ontmoeting tussen kinderen/jongeren of het uitvoeren van activiteiten voor en door kinderen/jongeren uit de gemeente Deventer te bevorderen.

Activiteiten voor en door kinderen/jongeren kunnen bijvoorbeeld gaan om activiteiten die het pesten van kinderen tegengaan te ondersteunen.

In de subsidieregeling Kinder- en jongerenactiviteiten leest u welke voorwaarden er zijn om subsidie te verkrijgen. 

Enkele voorwaarden zijn:

  • De activiteit waarvoor subsidie wordt verleend vindt geheel of gedeeltelijk in de gemeente Deventer plaats;
  • De doelgroep bestaat uit kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar;
  • Er is sprake van een aantoonbaar begrotingstekort bij het organiseren van de activiteit;
  • Er is geen andere regeling die ondersteuning kan bieden. 

Aanvragen