Logo gemeente Deventer

Team Toezicht en Handhaving

Samen met de politie, jeugdorganisaties, wijkteams en inwoners werkt Team Toezicht & Handhaving aan de veiligheid en leefbaarheid. Inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan een schone en veilige omgeving.

Meldpunt openbare ruimte

Ziet u zwerfafval, vervuiling van water, of ruikt u iets vreemds? Meld het bij het Meldpunt.

Melden gevonden of verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden? Meld het bij de gemeente. Melden van gevonden of verloren voorwerpen is ook mogelijk via www.verlorenofgevonden.nl.

 

Taken Team Toezicht & Handhaving

 • toezicht houden bij hangplekken van jongeren;
 • toezicht houden in winkelgebieden;
 • toezicht houden bij evenementen;
 • inname, uitgifte en registratie van gevonden of verloren voorwerpen;
 • de aanpak van wildplakken van reclameposters en graffiti;
 • bekeuren van overtreders (bijvoorbeeld fietsers of scooters in voetgangersgebieden);
 • parkeertoezicht en -handhaving (bijvoorbeeld vergunningencontrole of toezicht op geldig kaartje);
 • milieutoezicht en -handhaving (bijvoorbeeld illegale afvalstort).

Lees meer over de taken van Team Toezicht & Handhaving in het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2022 (pdf).

Contact Team Toezicht & Handhaving

Team Toezicht & Handhaving vindt u in stadhuis Deventer.

 • Bezoekadres: Grote Kerkhof 1, balie 19
 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00-17:00 uur
 • Telefoonnummer: 14 0570

Social media

Volg Team Toezicht en Handhaving op: