Logo gemeente Deventer

Toezicht en handhaving

Samen met de politie, jeugdorganisaties, wijkteams en inwoners werkt Team Toezicht & Handhaving aan de veiligheid en leefbaarheid. Inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan een schone en veilige omgeving.

Meldpunt openbare ruimte

Ziet u zwerfafval, vervuiling van water, of ruikt u iets vreemds? Meld het bij het Meldpunt.

Melden gevonden of verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden? Meld het bij de gemeente. Melden van gevonden of verloren voorwerpen is ook mogelijk via www.verlorenofgevonden.nl.

Volg team Toezicht & Handhaving op Twitter.

Taken Team Toezicht & Handhaving

  • toezicht houden bij hangplekken van jongeren;
  • toezicht houden in winkelgebieden;
  • toezicht houden bij evenementen;
  • inname, uitgifte en registratie van gevonden of verloren voorwerpen;
  • de aanpak van wildplakken van reclameposters en graffiti;
  • bekeuren van overtreders (bijvoorbeeld fietsers of scooters in voetgangersgebieden);
  • parkeertoezicht en -handhaving (bijvoorbeeld vergunningencontrole of toezicht op geldig kaartje);
  • milieutoezicht en -handhaving (bijvoorbeeld illegale afvalstort).

Lees meer over de taken van Team Toezicht & Handhaving in het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021 (pdf, 720 KB).

Contact Team Toezicht & Handhaving

Team Toezicht & Handhaving vindt u in stadhuis Deventer.

Bijlage Grootte
Uitvoeringsprogramma 2021 726,4 KB