Logo gemeente Deventer

Van Hetenlocatie

De Van Hetenlocatie maakt onderdeel uit van het gebied Centrum Keizerslanden. In 2005 is dit gebied aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie.

De Van Hetenlocatie ligt ingeklemd tussen Tuindorp, de Koningskerk, het verzorgingshuis Ludgerus, de portiekflats aan de Meiboomstraat en de Graaf Florishof. De locatie ligt deels aan het Keizerspark en het winkelcentrum Keizerslanden ligt op loopafstand.

 

4 deelgebieden 

De Van Hetenlocatie bestaat uit 4 deelgebieden: 

 • Locatie Van Hetenstraat 57 en 57a 
 • Locatie Van Hetenstraat 59, schoolplein, gymzaal, hondenspeelplek 
 • Locatie Van Hetenstraat 59, schoolgebouw 
 • Locatie Dorrestraat 1 

 

Plannen voor woningen en buurthuis Van Hetenlocatie

In het ontwikkelingsperspectief (pdf, 1 MB) dat op 1 juli 2021 door de raad is vastgesteld, staan een aantal uitgangspunten voor de plannen Van Hetenlocatie:  

 • sloop van de bestaande schoolgebouwen;
 • bouw van ongeveer 100 nieuwe woningen. Hierbij wordt gedacht aan seniorenwoningen, appartementen en stadswoningen;
 • de hoogte van de nieuwe woningen sluit aan bij de omgeving;
 • er wordt onderzocht of er een nieuw buurthuis kan komen bij de seniorenwoningen;
 • waardevolle bomen blijven behouden, andere bomen worden gekapt;
 • voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen;
 • de openbare ruimte (wegen, paden en groen) wordt opnieuw ingericht.  

 

Buurt geïnformeerd over de plannen

Tijdens een drietal informatieavonden zijn bewoners rondom de Van Hetenlocatie geïnformeerd over de plannen. Op de laatste avond, 29 juni 2023, is het definitief ontwerp (pdf, 5,5 MB) van de plannen voor de Van Hetenlocatie gepresenteerd en ging de gemeente in gesprek met bewoners daarover. 

 

Nieuwe woningen

De herinrichtingsplannen waarbij de oude schoolgebouwen worden gesloopt en vervangen voor nieuwbouw werden positief ontvangen. Er komen ongeveer 100 nieuwe woningen: 

 • seniorenwoningen (sociale huur)
 • appartementen (middeldure koop)
 • stadswoningen (dure koop)

De hoogte van de nieuwbouw sluit aan bij de omgeving. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een nieuw buurthuis en is er plek voor huisartsen. 

Voor deze nieuw te realiseren woningen en publieke voorzieningen zijn voldoende parkeerplaatsen ingepland. Een deel van deze parkeerplaatsen zal minder zichtbaar zijn.

 

Veel groen en bomen

De nieuwe woningen worden gesitueerd in een parkachtige omgeving. De Meiboomstraat wordt een doodlopende straat met een draaimogelijkheid aan het einde van de straat. Ook is er ruimte voor een toekomstige speelvoorziening.

 

Hoe gaat het verder?

Het vervolg ziet er als volgt uit:

 • november 2023: vaststellen stedenbouwkundig plan door de gemeenteraad;
 • november 2023: start sloop van de eerste 2 schoolgebouwen;
 • december 2023: start bestemmingsplanprocedure;
 • april 2024: start sloop van het 3e en laatste schoolgebouw;
 • medio 2024: vaststellen bestemmingsplan (onder voorbehoud);
 • eind 2024: start bouw woningen, buurthuis en huisartsenpraktijk.

 

Op de hoogte blijven? 

Meld u aan voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen op de Van Hetenlocatie.