Veilig uitgaan

Uitgaan is gezellig en ontspannend in een veilige omgeving. Inwoners en organisaties zorgen daar samen voor.

Om de veiligheid in horecagebieden te vergroten hebben gemeente en horeca de rode en gele kaart ingevoerd.

Rode en gele kaarten

Als iemand overlast in een horecagelegenheid veroorzaakt dan krijgt hij/zij een gele kaart (pdf, 150 KB). Als dezelfde persoon nog een keer voor overlast zorgt, dan krijgt hij of zij een rode kaart (pdf, 195 KB). Bij een zwaar strafbaar feit wordt direct een rode kaart uitgedeeld.

Veilig uitgaan

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt gemeenten, horeca en politie om samen de veiligheid in een uitgaansgebied te verbeteren.

In Deventer gelden afspraken en veiligheidsmaatregelen zoals: het ontzeggingenbeleid, het protocol voor het verbod op wapens en een beperking van ‘happy hours.’

Drank- en horecawet

Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol bij zich hebben in het openbaar. Ook mag aan minderjarigen geen alcohol verkocht worden. Wordt een verkoper van alcohol betrapt op verboden verkoop dan betekent dat (tijdelijke) sluiting. Deze zaken zijn geregeld in de De Drank- en Horecawet. Lees meer op www.handhavingdhw.nl.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Gele kaart 153,8 KB
Rode kaart 194,9 KB
Totaaloverzicht Veiligheidsmaatregelen 10,7 KB
Protocol Collectieve Horecaontzegging Gemeente Deventer 782,7 KB
Overzicht deelnemende horecabedrijven Collectieve Horecaontzegging mei 2020 104,2 KB
English Deutsch