Logo gemeente Deventer

Verantwoording waardebepaling woningen en niet-woningen

De Regionale Belastingsamenwerking DOWR bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van onroerende zaken. Dit is een uitgebreid proces.

In het Verantwoordingsdocument waardebepaling woningen en niet-woningen (pdf, 2 MB) leest u hoe we de WOZ-waarden voor 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) hebben bepaald.

Bekijk ook het Verantwoordingsdocument waardebepaling woningen en niet-woningen (pdf, 2 MB) voor de WOZ-waarden voor 2023 (waardepeildatum 1 januari 2022).

In het verantwoordingsdocument geven we uitleg over:

  • Hoe het proces bepaling van een WOZ-waarde eruitziet;
  • welke gegevens invloed hebben op de WOZ-waarde;
  • hoe modelmatig taxeren werkt;
  • hoe we controleren of het taxatiemodel goed werkt.

De uitleg die we geven is algemeen. Wilt u de opbouw van de WOZ-waarde van uw pand weten? Bekijk dan het verkorte taxatieverslag bij het aanslagbiljet of log in op de persoonlijke internetpagina en bekijk uw uitgebreide taxatieverslag.