Logo gemeente Deventer

Belastingen

Mijn belastingloket

In Mijn belastingloket kunt u informatie opvragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen, een automatische incasso regelen of formeel bezwaar indienen.

Lees meer

WOZ-waarde

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2024 is de waarde van uw woning als deze zou worden verkocht op 1 januari 2023. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen.

Lees meer

Onroerendezaakbelasting

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of grond betaalt u onroerendezaakbelastingen voor het eigendom. Gebruikt u een bedrijfspand? Dan betaalt u onroerendezaakbelastingen voor het gebruik.

Lees meer

Betalen en kwijtschelding

Hier vindt u meer informatie over het betalen van uw belastingen. Ook leest u meer over de automatische incasso. 

Lees meer

Betalen via QR-code

Wilt u eenvoudig en snel uw gemeentelijke belastingen betalen? Scan de QR-code op uw belastingaanslag en betaal direct via uw eigen bank.

Lees meer

Afvalstoffenheffing

Voor de inzameling van huishoudelijk afval betaalt u afvalstoffenheffing. Deze bestaat uit een vast deel en een variabel deel.

Lees meer

Rioolheffing

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Lees meer

BIZ-bijdrage

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) bijdragen worden op verzoek van ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad jaarlijks geheven. De ontvangen BIZ bijdragen vloeien terug in een fonds om de Deventer binnenstad leefbaar en veilig te houden.

Lees meer

Overige belastingen

Hier vindt u meer informatie over verschillende belastingen. 

Lees meer

Verantwoording waardebepaling woningen en niet-woningen

De Regionale Belastingsamenwerking DOWR bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van onroerende zaken. Dit is een uitgebreid proces.

Lees meer