Logo gemeente Deventer

Belastingen

WOZ

Hier vindt u meer informatie over de WOZ-waarde.

Lees meer

Mijn belastingloket

In Mijn belastingloket kunt u informatie opvragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen, een automatische incasso regelen of formeel bezwaar indienen.

Lees meer

Betalen en kwijtschelding

Hier vindt u meer informatie over het betalen van uw belastingen. Ook leest u meer over de automatische incasso. 

Lees meer

Betalen via QR-code

Wilt u eenvoudig en snel uw gemeentelijke belastingen betalen? Scan de QR-code op uw belastingaanslag en betaal direct via uw eigen bank.

Lees meer

Waardering op basis van gebruiksoppervlakte

Waardering van uw woning gebeurt sinds 2022 op basis van gebruiksoppervlakte. Eerder was dit op basis van inhoud. Gebruiksoppervlakte is het aantal m2 van uw woning, dat gebruikt kan worden om te wonen.

Lees meer

Onroerendezaakbelasting

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of grond betaalt u onroerendezaakbelastingen voor het eigendom. Gebruikt u een bedrijfspand? Dan betaalt u onroerendezaakbelastingen voor het gebruik.

Lees meer

Afvalstoffenheffing

Voor de inzameling van huishoudelijk afval betaalt u afvalstoffenheffing. Deze bestaat uit een vast deel en een variabel deel.

Lees meer

Rioolheffing

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Lees meer

Overige belastingen

Hier vindt u meer informatie over verschillende belastingen. 

Lees meer

Verantwoording waardebepaling woningen

De Regionale Belastingsamenwerking DOWR bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van onroerende zaken. Dit is een uitgebreid proces. In het Verantwoordingsdocument waardebepaling woningen leest u meer.

Lees meer