Belastingloket

Als inwoner van Deventer betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing of hondenbelasting. Met dit belastinggeld kan de gemeente Deventer veel plannen realiseren.

Wilt u meer weten over de gemeentelijke belastingen?

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de gemeentelijke belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Persoonlijke belastingpagina

Op de belastingpagina staat uw beschikkings- en aanslagbiljet en het taxatieverslag van uw pand. U kunt via de persoonlijke belastingpagina bezwaar maken en kwijtschelding aanvragen.

U hoeft niet uit te loggen. Zodra u vanuit de DigiD omgeving terug gaat naar het gemeentelijke formulier bent u automatisch uitgelogd.

Bezwaar tegen belastingaanslag

U kunt op eenvoudige wijze zelf bezwaar maken tegen uw belastingaanslag. Om bezwaar te maken, kunt u uw persoonlijke bezwaarformulier gebruiken. Dit formulier kunt u online verzenden.

U hoeft niet uit te loggen. Zodra u vanuit de DigiD omgeving terug gaat naar het gemeentelijke formulier bent u automatisch uitgelogd.

Bezwaar over betalingsregeling, kwijtschelding of vervolgingskosten

Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing over een betalingsregeling, de beslissing over kwijtschelding of de vervolgingskosten? Dat kan niet via uw persoonlijke bezwaarformulier. In dit geval stuurt u uw (ingescande) bezwaar naar vorderingen@dowr.nl. Hierin zet u tegen welk besluit u bezwaar maakt, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Bezwaar maken doet u binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking.

Aanslag 2016 via Mijnoverheid Berichtenbox

Heeft u een actieve MijnOverheid berichtenbox? Dan ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen online en niet per post.

Doe de lokale lastenmeter

Met de lokale lastenmeter kunt u online plaatsnemen op de stoel van een raadslid en fictief de belastingen verhogen of verlagen. Ook kunt u de lokale lasten in Deventer vergelijken met andere gemeenten. U vindt de lokale lastenmeter via deventer.lokalelastenmeter.nl.

Meer informatie

Naast informatie over de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting vindt u op deze website ook meer informatie over:

Andere plaatsen waar informatie te vinden is:

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

English Deutsch