Logo gemeente Deventer

Belastingen

WOZ/OZB

Hier vindt u meer informatie over de WOZ-waarde en de onroerendezaakbelasting.

Lees meer

Mijn belastingloket

In Mijn belastingloket kunt u informatie opvragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen, een automatische incasso regelen of formeel bezwaar indienen.

Lees meer

Betalen en kwijtschelding

Hier vindt u meer informatie over het betalen van uw belastingen. Ook leest u meer over de automatische incasso. 

Lees meer

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Deventer kent diftar. Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Lees meer

Rioolheffing

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Lees meer

Overige belastingen

Hier vindt u meer informatie over verschillende belastingen. 

Lees meer

Betalen via QR-code

Wilt u eenvoudig en snel uw gemeentelijke belastingen betalen? Scan de QR-code op uw belastingaanslag en betaal direct via uw eigen bank.

Lees meer

Ondernemers en corona

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet een crisisteam gevormd. Dit crisisteam stelt landelijke regels op, die voor elke gemeente gelden. Zo mogen ondernemers bepaalde belastingen later betalen.

Lees meer

Toeslagenaffaire kinderopvang

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Hier leest u meer over het meldpunt. Ook vindt u informatie over het indienen van private schulden.

Lees meer