Vergunningen

In allerlei situaties kunt u een vergunning nodig hebben. Bijvoorbeeld als u uw woning verbouwt, als u een bedrijf begint of als u een evenement wilt organiseren. Op deze pagina hebben we vergunningen vermeld die veel worden aangevraagd. U vindt hier ook aanvullende informatie, zoals de Welstandsnota en het handige Stappenplan bouw en verbouw.

Stappenplan bouw en verbouw

Met het Stappenplan bouw en verbouw maken we inzichtelijk waar de gemeente aan toetst als u een aanvraag doet. Zo bepaalt u eenvoudiger of u een aanvraag wilt indienen. In het Stappenplan bouw en verbouw noemen we ook de vergunningen die u nodig kunt hebben.

Online

Veel producten kunt u zelf online regelen. Kijk daarvoor in het Digitaal loket of gebruik de zoekmachine. Heeft u nog vragen? Bel dan met Publiekscontacten Vergunningen via 14 0570.

Veelgevraagde informatie vergunningen bouw en verbouw:

Parkeren

Informatie over parkeermogelijkheden vindt u op de pagina Parkeren.

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Informatie vindt u op Zelf een evenement organiseren. Voor het beleid kijkt u op Regelgeving Evenementen.

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvangorganisatie of kindcentrum aanmelden, uitbreiden of overnemen, of wijzigen de gegevens? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Lees meer op de pagina Kinderopvang starten.

Kosten

De kosten staan vermeld bij de vergunningen. Bij sommige vergunningen wordt u verwezen naar de Legesverordening. Voor een toelichting op de berekening van bouwleges kijkt u op www.deventer.nl/leges.

Horeca

Informatie over het starten of overnemen van een horecabedrijf vindt u op Horecabedrijf starten of overnemen.

English Deutsch