Logo gemeente Deventer

Woning kopen en meteen verhuren (verhuurvergunning)

Wilt u in Deventer een woning kopen om te gaan verhuren? In 7 wijken van Deventer geldt sinds 15 oktober 2022 voor bepaalde woningen een opkoopbescherming. Dit betekent dat deze woningen niet mogen worden gekocht om te worden verhuurd, maar dat de koper er zelf moet gaan wonen. 

In sommige gevallen mag u de woning toch verhuren. Hiervoor heeft u een verhuurvergunning nodig.

Als u aan de voorwaarden voldoet (zie tabblad ‘voorwaarden’), vraagt u als eigenaar een verhuurvergunning aan. Was u vóór 15 oktober 2022 eigenaar van de woning? Dan hoeft u geen verhuurvergunning aan te vragen. 

Voor een aanvraag heeft u nodig: 

 • Naam/namen van de eigenaar/eigenaren van de woonruimte;
 • Het adres van de woonruimte;
 • Bewijs van inschrijving van de akte van levering bij het kadaster;
 • Bij verhuur aan familie of tijdelijke verhuur voor maximaal 12 maanden: de naam van de huurder van de woonruimte. 

Afhankelijk van de voorwaarde waaraan u voldoet: 

 • Bewijs bloed- of aanverwantschap in de 1e of 2e graad van de huurder met de eigenaar, bijvoorbeeld door middel van uittreksels uit de Basisregistratie Personen; 
 • Een kopie van een schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat de woonruimte voor maximaal 12 maanden zonder mogelijkheid van verlenging als woonruimte in gebruik wordt gegeven; 
 • Documenten zoals foto’s, plattegrond of andere tekening waarbij blijkt dat de woonruimte onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte;
 • Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat de woonruimte in het kader van een renovatie- of stadvernieuwingsprogramma is aangekocht. 

Aanvraagformulier indienen 

U kunt de verhuurvergunning online aanvragen (inloggen met DigiD of eHerkenning). Voeg alle gevraagde documenten en gegevens toe. Bekijk het aanvraagformulier verhuurvergunning (pdf, 128 KB). U kunt het aanvraagformulier met de bijlagen ook inleveren bij Publiekscontacten Vergunningen of opsturen naar: 

Gemeente Deventer
Team Ondernemen en Vergunningen
Postbus 5000 
7400 GC Deventer

Een aanvraag voor een verhuurvergunning opkoopbescherming kost € 269.

Gebieden opkoopbescherming

De opkoopbescherming geldt voor woningen met een WOZ-waarde onder € 355.000 in deze 7 wijken, binnen deze postcodes: 

 • Rivierenwijk (postcode 7417)
 • Keizerslanden (postcode 7415)
 • Voorstad (postcodes 7413 en 7416)
 • Binnenstad (postcode 7411)
 • Zandweerd (postcode 7412)
 • Colmschate-Noord (postcode 7423)
 • Colmschate-Zuid (postcodes 7421, 7422 en 7429) 

Zie voor deze gebieden ook de kaart: gebieden opkoopbescherming Deventer

Voorwaarden verhuurvergunning

U kunt een verhuurvergunning aanvragen als: 

 • u de woning gaat verhuren aan een bloed- en aanverwant uit de eerste of tweede graad;
 • u de woning maximaal 12 maanden wilt verhuren, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk naar het buitenland vertrekt en u de woning eerst tenminste een jaar zelf heeft bewoond;
 • de woning onlosmakelijk is verbonden met een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte. Dit is het geval als de woning een kadastrale eenheid vormt met de bedrijfsruimte; 
 • de woning is aangekocht voor verhuur in het kader van een renovatie- of stadsvernieuwingsprogramma;
 • de woning is aangekocht door een gecertificeerde of door de gemeente of rijksoverheid gecontracteerde zorgaanbieder om de woning te verhuren aan cliënten met een zorgindicatie. 

Eigenaar vóór 15 oktober 2022?

Op 15 oktober 2022 trad de Huisvestingsverordening in werking. Deze datum is belangrijk voor de vraag of u een verhuurvergunning nodig heeft.  
 • Was u vóór 15 oktober 2022 eigenaar van de woning? Dan geldt de opkoopbescherming niet voor uw woning. U heeft geen verhuurvergunning nodig. 
 • Bent u op of na 15 oktober 2022 eigenaar geworden van een woning? Vraag dan een verhuurvergunning aan. 

Voordat u een aanvraag doet, kunt u contact opnemen met team Ondernemen en Vergunningen via telefoonnummer 14 0570