Logo gemeente Deventer

Veilig fietsen naar school en werk

Deventer viert fietsen!

De gemeente Deventer wil het fietsen in Deventer nog aantrekkelijker maken. Fietsers moeten veilig en gemakkelijk via doorlopende routes naar werk, school en andere bestemmingen kunnen.

Fietsen is duurzaam, gezond en zorgt voor minder files. Daarom vinden we het in Deventer belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners hun kinderen met de fiets naar school brengen en de fiets gebruiken voor het werk, de boodschappen en in de vrije tijd.

 

Strategisch Programma Verkeersveiligheid (SPV)

De gemeente Deventer werkt samen met maatschappelijke partijen continu aan het verbeteren van verkeersveiligheid. Daarbij volgen we de aanpak uit het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.

In dit landelijke plan is extra veel aandacht voor kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen, jongeren en ouderen. Maar ook voetgangers en fietsers in het algemeen. In de praktijk lopen deze groepen namelijk het meeste risico op een verkeersongeval. Met name oudere fietsers zijn steeds vaker betrokken bij ernstige verkeersongelukken.

Om de positie van de fietser te verbeteren letten we op veilige weginrichtingen en hebben we hoge kwaliteitseisen bij het ontwerp van fietspaden. Bijvoorbeeld voor markeringen, obstakels en veilige bermen. Zo verbeteren we de positie van de fietser op de weg.

 

Werkgeversaanpak

Samen met de Cleantech Regio en Parkmanagement Deventer stimuleert de gemeente Deventer duurzaam woon-werkverkeer. De mobiliteitsmakelaar van Cleantech Regio zit namens deze 3 partijen om de tafel met werkgevers in de regio om te bespreken wat er nodig is om meer mensen op de fiets naar hun werk te laten komen. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

  • maatregelen om de eigen COP2-uitstoot te verminderen;
  • communicatie binnen bedrijven om bewustwording van duurzame mobiliteit te vergroten;
  • belemmeringen signaleren en terugkoppelen aan de overheid;
  • andere bedrijven stimuleren om ook mee te doen.

 

Verkeersveiligheid rondom scholen

Er zijn afspraken gemaakt met de scholen over de verkeersveiligheid in hun omgeving. Scholen dragen zelf zorg voor een veilige schoolomgeving. Zij kunnen hierbij advies vragen bij de gemeente.

Deventer viert fietsen!