Logo gemeente Deventer

Verklaring afleggen over uw persoonsgegevens

Van een officiële gebeurtenis in het buitenland moet u de officiële documenten aanleveren bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland getrouwd bent of daar een kind heeft gekregen.

Kunt u deze documenten niet aanleveren? Dan is het soms mogelijk om een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Hierna zal de gemeente de gegevens alsnog opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Of u kiest voor de eed of de belofte, is afhankelijk van uw levensovertuiging. De gemeente controleert uw verklaring in andere registers als dit mogelijk is.

Het is strafbaar om onder ede of belofte onjuiste informatie door te geven.

U kunt een verklaring onder ede of belofte maar 1 keer afleggen.

De verklaring onder ede of belofte legt u af bij Publiekscontacten. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0570. Als dat nodig is, kan de verklaring worden afgelegd via een telefonische tolk.

Zo legt u een verklaring over uw persoonsgegevens af:

  • U gaat naar de gemeente.
  • U neemt al uw officiële documenten mee, zoals een paspoort of rijbewijs.
  • U legt de eed of belofte af. De verklaring wordt schriftelijk vastgesteld en door u ondertekend.

Neem ook alle persoonlijke documenten mee die u in bezit heeft en waaruit het feit of gegeven blijkt. U heeft ook een pasfoto nodig. Deze foto wordt bevestigd aan uw verklaring.

Bijna alle publieke- en overheidsinstellingen maken gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze in de basisregistratie personen (BRP) zijn opgenomen. Daarom is een juiste registratie ook voor uzelf van groot belang.

De aanleiding tot het afleggen van een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

  • uw 1e inschrijving in de BRP;
  • uw mondelinge of schriftelijke verzoek tot opname van uw gegevens;
  • een verzoek van de gemeente.

Wijzigingen na verklaring

De gegevens die naar aanleiding van een verklaring onder ede of belofte zijn opgenomen, kunnen alléén worden gewijzigd als u alsnog de officiële brondocumenten kunt leveren.

Voor een verklaring onder ede of belofte kunt u terecht in stadhuis Deventer. In Bathmen en Schalkhaar kunt u niet terecht voor verklaring onder ede of belofte.