Logo gemeente Deventer

Vissen in Deventer

Wilt u gaan vissen in Deventer? Op de website van Sportvisserij Oost Nederland vindt u veel informatie.


Sportvisserij Oost Nederland

Op de website van Sportvisserij Oost Nederland leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen als u wilt vissen in Deventer. U heeft bijvoorbeeld een VISpas nodig. Ook moet u een lijst van viswateren meenemen of de VISplanner kunnen tonen op uw smartphone.


Geen visvergunning van de gemeente

U heeft sinds mei 2016 geen aparte visvergunning van de gemeente Deventer meer nodig. De visrechten van de wateren van de gemeente Deventer zijn uitgegeven aan Sportvisserij Oost Nederland.


Eten van visvangst

Wilt u de visvangst eten? Kijk dan voor informatie over de waterkwaliteit op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta.


Meer informatie