Logo gemeente Deventer

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Een werkgever of organisatie kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan een VOG nodig zijn.

Voor de aanvraag van een VOG, heeft u een ingevuld formulier nodig van uw werkgever/organisatie.

Een VOG kunt u bij de gemeente op 2 manieren aanvragen:

 • U kunt online een VOG aanvragen. U logt in met DigiD en betaalt tijdens de aanvraag. Hierbij uploadt u het formulier dat uw werkgever/organisatie heeft ingevuld.
 • U kunt een VOG persoonlijk aanvragen bij de balie Publiekscontacten. U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Soms is het mogelijk om de VOG online aan te vragen zonder tussenkomst van de gemeente. Informeer bij de werkgever/organisatie of dit kan. Deze procedure verloopt geheel buiten de gemeente om. Op de website van Justis leest u hier meer over.

Vrijwilliger

Werkt u als vrijwilliger met kinderen en/of met mensen met een verstandelijke beperking? Of bent u vrijwilliger bij een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF? Dan kunt u de VOG online gratis aanvragen.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

 • Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag, volledig ingevuld door uzelf en de werkgever/organisatie;
 • Indien van toepassing: een officieel document van de buitenlandse organisatie, waaruit blijkt dat u de VOG nodig heeft en waarom;
 • Als u aan de balie aanvraagt: een geldig legitimatiebewijs en een betaalmiddel.

U kunt iemand machtigen de VOG voor u aan te vragen. De gemachtigde komt dan naar de balie. Deze neemt een geldig legitimatiebewijs mee. Ook heeft de gemachtigde (een kopie van) uw legitimatiebewijs nodig en een schriftelijke machtiging met daarop uw handtekening.

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 41,35.
 • Werkt u als vrijwilliger, dan kunt u een VOG in sommige gevallen gratis aanvragen.

U betaalt bij de aanvraag. Met PIN betalen heeft onze voorkeur. Betalen met creditcard is niet mogelijk.

Publiekscontacten stuurt de aanvraag nog dezelfde werkdag door naar Justis. Justis handelt de aanvraag verder af. Dit kan tot 4 weken duren, maar meestal ontvangt u de VOG binnen 1 tot 2 weken. U ontvangt de VOG per post.

 • Een VOG vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld door uzelf en de werkgever/organisatie die de VOG van u vraagt.
 • De werkgever/organisatie vult op het aanvraagformulier in wat het doel is van de aanvraag en op basis van welk profiel of welke functieaspecten u gescreend moet worden.
 • De werkgever/organisatie ondertekent het aanvraagformulier met een handtekening en stempel.

De VOG wordt standaard uitgegeven in het Nederlands/Engels.

Geldigheidsduur VOG

Een VOG heeft geen vaste geldigheidsduur. Over het algemeen beslist de werkgever/organisatie of een eerder afgegeven VOG nog geaccepteerd wordt of dat u een nieuwe aanvraag moet doen.

Engelstalig aanvraagformulier VOG

Het aanvraagformulier VOG is ook verkrijgbaar in het Engels.

VOG voor werkgever/organisatie in het buitenland

Het is niet altijd mogelijk om het aanvraagformulier in te laten vullen door een werkgever/organisatie in het buitenland. In dit geval mag u zelf het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. U moet dan wel een officieel document overleggen van de werkgever/organisatie. In dit document moet duidelijk staan waarom u de VOG nodig heeft.

VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die werken met kinderen en/of met mensen met een verstandelijke beperking kunnen een gratis VOG krijgen. Dat geldt ook voor vrijwilligers bij een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF. De VOG moet dan wel online worden aangevraagd bij Justis. VOG’s die bij de gemeente worden aangevraagd, komen niet meer in aanmerking voor vergoeding. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

VOG voor 80-plussers

Bent u ouder dan 80 jaar, dan kunt u geen VOG aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor rechtstreeks terecht bij Justis. Dit geldt ook voor personen jonger dan 12 jaar.

VOG voor ZZP-ers

Voor de aanvraag van een VOG geldt dat de gegevens van de aanvrager en die van de werkgever/organisatie niet gelijk mogen zijn. Bij een aanvraag door een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) is dit wel het geval. U kunt dit oplossen door de maatschap waarin u zit als werkgever/organisatie in te vullen. U kunt het aanvraagformulier ook laten invullen door een (1e) opdrachtgever. Omschrijf hierbij het doel van de aanvraag zo algemeen mogelijk.

Als ZZP-er vraagt u een VOG aan bij de gemeente. U kunt niet rechtstreeks bij Justis terecht.

VOG voor rechtspersonen

Ook bedrijven kunnen een VOG aanvragen. De aanvraagprocedure verschilt van de aanvraagprocedure voor personen en verloopt geheel buiten de gemeente om. Meer informatie vindt u op de website van Justis.

Niet ingeschreven in BRP

Als u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) voorkomt, of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, dan vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het Justis. Deze aanvraagprocedure verloopt geheel buiten de gemeente om. Meer informatie vindt u op de website van Justis.

Voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunt u terecht op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar.

Justis handelt de aanvraag verder af. Heeft u vragen over de voortgang van uw aanvraag, neem dan contact op met Justis. Gemeente Deventer kan u niet informeren over de voortgang. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.