Logo gemeente Deventer

Vrijstelling leerplicht en verlof

Elk kind vanaf 5 jaar heeft recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. De gemeente houdt hier toezicht op. Ouders kunnen vrijstelling van de leerplicht aanvragen. Dit betekent dat het kind niet naar school hoeft. Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Vraag of uw kind in dat jaar een afwijkend programma mag volgen. Dit is de vervangende leerplicht. Ook is het in een aantal situaties mogelijk dat u voor uw kind extra verlof aanvraagt.

Vrijstelling van leerplicht aanvragen

In een aantal uitzonderlijke situaties kunt u vrijstelling voor uw kind aanvragen. Bijvoorbeeld:

  • bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid. De gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
  • als uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland
  • bij bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt
  • als u een trekkend bestaan leidt en uw kinderen reizen mee, bijvoorbeeld als schipper, kermisexploitant of circusmedewerker

Vrijstelling van de leerplicht vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar met 1 van de volgende formulieren:

Verlof

Als u een feestdag wilt vieren, of een belangrijke familiegebeurtenis zoals een bruiloft, dan kan uw kind daar extra vrij voor vragen. Houd rekening met een aantal voorwaarden. Lees meer bij Voorwaarden.

U print het formulier en vult het in. Daarna stuurt u het op aan:

Gemeente Deventer
Team leerplicht
Postbus 5000
7400 GC Deventer

De voorwaarden voor het aanvragen van extra verlof zijn:

  • Uw kind krijgt geen extra verlof in de eerste 2 lesweken van het schooljaar;
  • Vakantieverlof buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk als u als ouder/verzorger kunt aantonen dat u door het bijzondere beroep van 1 van u geen vakantie in de schoolvakanties kunt opnemen.

 

Leerplicht

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Als ouder schrijft u uw kind in ieder geval met 5 jaar in op school en zorgt u dat uw kind de school bezoekt. Vanaf 12 jaar is uw kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Spijbel je regelmatig, dan meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Spijbelgedrag kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is. 


Kwalificatieplicht

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren naar school gaan tot ze een mbo-2, havo- of vwo-diploma hebben of de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De kwalificatieplicht betekent niet dat je 5 dagen per week naar school moet. Het is ook mogelijk dat je leren en werken combineert, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.


Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar let er op dat ouders, jongeren en school de leerplichtwet naleven en kan hierop handhaven. Ook als een jongere een probleem heeft en het daardoor minder goed gaat op school, kan de leerplichtambtenaar helpen. Als uw kind andere hulp nodig heeft dan brengt de leerplichtambtenaar u in contact met de juiste instantie.

Met vragen over verlof, vrijstelling en vervangende leerplicht kunt u terecht in het stadhuis bij de leerplichtambtenaar. U kunt de leerplichtambtenaar bellen voor een afspraak, via telefoonnummer 14 0570.