Logo gemeente Deventer

Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Wilt u toch vuur stoken, zoals een paas- of vreugdevuur of wilt u snoeiafval verbranden op uw terrein? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor u geen ontheffing nodig heeft. Veroorzaakt u geen overlast? En vormt het vuur geen gevaar voor de omgeving? Dan mag u zonder ontheffing:

  • kaarsen en fakkels branden
  • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven
  • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt)

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 3 dagen een behandelnummer. Bij alle verdere contact en correspondentie over uw aanvraag, vermeldt u dit behandelnummer. In de meeste gevallen krijgt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Het besluit ontvangt u via de post. Als u een ontheffing krijgt is deze 2 stookseizoenen geldig.

Wat heeft u nodig?

  • Een plattegrond (op schaal) waarop duidelijk de stookplaats is aangegeven met de omgeving (woningen, wegen, bos).
  • Toestemming van de eigenaar van de grond, als u niet zelf de eigenaar bent.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Een ontheffing voor het stoken van vuur (ook een openbaar paas- of vreugdevuur) kost € 36,50.

De gemeente kan een ontheffing stookverbod verlenen voor:

  • het verbranden van takken en/of snoeihout van particuliere tuinen in het buitengebied tussen 1 november en 1 april. De brandstapel heeft een minimaal volume van 5 m3;
  • het verbranden van snoeiafval van landschapsonderhoud en natuurbeheer tussen 1 november en 1 april. De brandstapel heeft een minimaal volume van 5 m3;
  • vreugdevuren (paasvuren);
  • verbranden van hout dat door ziekte is aangetast. Hiervoor is een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst noodzakelijk.

Barbecue in een park

Wilt u een barbecue houden in een park? Dat mag, behalve als op die plek een bordje staat dat barbecueën niet is toegestaan. Na afloop neemt u al het afval weer mee en laat u de plek netjes achter.