Logo gemeente Deventer

Vuurwerk opslaan of verkopen

Een bedrijf mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming.

Als u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk wilt opslaan, doet u een melding bij de gemeente. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie.

Ook voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Zo doet u een melding voor de opslag van maximaal 10.000 kilo vuurwerk:

 • Download het meldingsformulier van de website van Infomil.
 • U geeft op dit formulier onder andere door:
  • wat voor soort vuurwerk u wilt opslaan
  • hoeveel vuurwerk u wilt opslaan
  • waar u het vuurwerk wilt opslaan
  • voor welke periode u het vuurwerk wilt opslaan
 • Stuur het ingevulde formulier naar de gemeente. Doe dit uiterlijk 4 weken voor u het vuurwerk wilt opslaan.

Wilt u een verkoopvergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente.

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Sinds december 2020 zijn de regels veranderd. U mag sommige soorten vuurwerk niet meer verkopen aan consumenten. Zoals zwaarder vuurwerk, knalvuurwerk en vuurpijlen. De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

 • U verkoopt consumentenvuurwerk;
 • U verkoopt alleen vuurwerk op 29, 30 en 31 december. Als 1 van deze dagen een zondag is, mag u in plaats van die zondag vuurwerk verkopen op 28 december; Categorie 1-vuurwerk mag u wel het hele jaar door verkopen;
 • U verkoopt per klant maximaal 25 kilo vuurwerk;
 • U geeft elke klant aan wie u vuurwerk verkoopt:
  • een veiligheidsbril
  • een aansteeklont
  • instructies voor veilig gebruik
 • U verkoopt vuurwerk in een verkoopruimte waarin een automatische sprinklerinstallatie en brandmelder aanwezig zijn;
 • Er ligt maximaal 500 kilo vuurwerk in de verkoopruimte;
 • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.

Opslag van illegaal vuurwerk in een woning, garagebox of bedrijfspand levert gevaar op voor de buurt. De gemeente kan hiervoor een boete opleggen die kan oplopen tot € 22.500. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.