Logo gemeente Deventer

Windenergie in Deventer

Windenergie is noodzakelijk om te voldoen aan de ambitie van Deventer en de provincie om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en in 2050 energieneutraal te zijn. Dat past in het Nationale Klimaatakkoord.  

De provincie heeft besloten dat er geen nieuwe zonnevelden meer bij mogen komen in de provincie. Ondanks dat blijft de ambitie voor de hoeveelheid op te wekken GWh van duurzame energie gelijk. Een logisch gevolg is dat er nu meer windenergie moet worden gewonnen.  

 

Gemeenteraad: zoekgebied Windmolens langs de A1

Het hele gebied langs de A1, van de IJssel tot aan de oostelijke gemeentegrens, is het gebied waar windmolens in Deventer onder voorwaarden mogelijk worden.

Dit gebied is al eerder genoemd in de gemeentelijke Omgevingsvisie en de provinciale Omgevingsvisie. Ook is dit gebied door provincie Overijssel aangewezen als voorkeursgebied voor wind.  

 

Programmeringsafspraken

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om ‘programmeringsafspraken wind’ vast te stellen. Dat zijn afspraken tussen de gemeente en de provincie waarin staat wanneer en in welk deel van de A1-zone windmolens kunnen worden geplaatst. Ook staat erin hoeveel windenergie de gemeente Deventer in dat gebied moet opwekken van de provincie. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt aan de raad voorgelegd. Vanaf 24 april 2024 spreekt de gemeenteraad over deze afspraken. 

 

Door gebruik te maken van de mogelijkheid om afspraken te maken, is de plaatsing van windmolens tot 2030 voorspelbaar. Maakt de gemeente deze afspraken met de provincie niet, dan worden alle aanvragen voor windmolens door de provincie in behandeling genomen en is de kans heel groot dat er meer windmolens komen. 

 

Er is een plan voor 4 windmolens

Er is een concreet plan voor 4 windmolens, gelijk verdeeld over het gebied bij Colmschate- Zuid en het bedrijvenpark A1- ten zuiden van de A1. Meer informatie over dit project is te vinden op www.windparkdeventera1.nl.  

 

Afspraken met de provincie 

De gemeente moet van de provincie 149 gigawattuur (GWh) opwekken voor een deel van het zoekgebied. Namelijk het zoekgebied rondom het bedrijvenpark A1 en bedrijventerrein Kloosterlanden én het gebied naast de A1 bij Colmschate-Zuid.  

 

Gemiddeld wekt 1 windmolen 20 GWh op. Dat betekent dat er waarschijnlijk ongeveer 7 windmolens geplaatst moeten worden in de eerder genoemde zoekgebieden. Pas bij het verlenen van vergunningen weten we wat het definitieve aantal windmolens wordt. Dit gebied wordt van 1 september tot 1 januari 2025 opengesteld voor het indienen van projecten om windmolens te plaatsen.   

 

Inzet gemeente 

Vanuit de duurzame ambitie was de inzet van de gemeente de door de gemeenteraad vastgestelde 63 GWh windenergie. De provincie legt ons nu 149 GWh op. Als wij geen afspraken maken die invulling geven aan die 149 GWh, dan neemt de provincie alle aanvragen in behandeling. Hierdoor bestaat de kans dat er meer windmolens komen. 

 

Landelijke regels geluid en afstand 

Het Rijk heeft onderzoek gedaan naar geluidsnormen en afstanden van woningen tot windmolens. Deze normen zijn nu in concept klaar en worden naar verwachting op 1 juli 2025 definitief. Vanzelfsprekend neemt de provincie deze normen mee in de op te stellen regels en gelden deze normen op het moment van vergunningverlening voor eventuele initiatieven. 

 

Vragen of opmerkingen?

Of wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? Mail dan uw e-mailadres naar: windenergie@deventer.nl.