Windenergie in Deventer

Momenteel staan er 2 windmolens langs de A1. Deze windmolens produceren al vanaf september 2015 energie. Onderzoek naar mogelijke plekken voor extra windmolens in de gemeente Deventer wijst naar 2 gebieden die het meest voor de hand liggen: een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1 en een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1. In deze 2 gebieden samen zijn mogelijkheden voor maximaal 9 windmolens.

Er zijn nog geen concrete plannen voor het plaatsen van windmolens in deze gebieden. Zo ver is het nu nog niet. Het aanwijzen van gebieden maakt duidelijk waar de gemeente voorrang wil geven aan de ontwikkeling van windmolens.

Raadpleging

De komende maanden worden grondeigenaren en bewoners, de participatiegroepen RES, bedrijfsleven en maatschappelijke en bestuurlijk partners geraadpleegd over het voorgenomen collegebesluit. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd om wensen en bedenkingen. Daarnaast werkt de gemeente de spelregels voor windontwikkeling uit. Gekeken wordt bijvoorbeeld hoe inwoners en betrokkenen minstens 50% eigenaar van windprojecten kunnen worden en hoe opbrengsten in het gebied ingezet kunnen worden.

RES

Het aanwijzen van gebieden waar windmolens mogelijk kunnen komen, is onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES). Alle energieregio’s in Nederland moeten volgens het Klimaatakkoord plannen maken voor het opwekken van duurzame energie. In het voorjaar van 2021, als de gemeenteraad alle resultaten van de raadpleging heeft, besluit de raad over het eigen aandeel als onderdeel van de RES West-Overijssel.

Deventer Windstroom

Via de Deventer Energie Coöperatie kunt u overstappen op Deventer Windstroom.

Deventer Stroomt

Meer informatie over het Deventer windenergiebeleid, het onderzoeksrapport en de antwoorden op veelgestelde vragen is te vinden op www.deventerstroomt.nl/windenergie.

Energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden, zomerse koelte door groene daken en tuinen. In Deventer zijn al veel inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven bezig met klimaatregelen. Op www.deventerstroomt.nl vindt u informatie over wat u zelf kunt doen, van kleine tot grote klimaatregelen, welke subsidies er zijn en verhalen en video’s van Deventenaren die al maatregelen hebben genomen. Van maatregelen die niks kosten tot maatregelen die om een (grotere) investering vragen. 9 weggeef-, kortings- en gezamenlijke inkoopacties vindt u op www.deventerstroomt.nl/acties.

English Deutsch