Woondromen worden werkelijkheid in Wittenstein

Wonen in een groene parkachtige omgeving in een wijk met veel voorzieningen. Dat wil toch iedereen? De gemeente Deventer is van plan de locatie 'Wittenstein' om te vormen naar woningbouw. Speciaal voor deze locatie kijkt de gemeente naar mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Foto bestaand gebouw Wittenstein 130, Care Zorg & Welzijn

Met CPO wordt bedoeld dat een groep inwoners samen een plan voor woningbouw ontwikkelt. De groep heeft veel zeggenschap over de invulling van het plan. De CPO-groep draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het maken van een haalbaar plan. Ook is de groep zelf verantwoordelijk voor de bouw van de woningen.

Wethouder De Geest: “Het is voor Deventer een bijzonder project. Ik denk dat we de droom van een groep mensen op locatie Wittenstein kunnen verwezenlijken. Een groep gelijkgestemden die op deze prachtige locatie samen iets moois willen bouwen.”

Groene omgeving en veel voorzieningen

Wittenstein is een oude schoollocatie en ligt een beetje verstopt in een rustige hoek van de wijk Borgele. Het terrein ligt in een groene en parkachtige omgeving en biedt ruimte voor 10 tot 12 woningen. Het groene karakter en de bestaande bomen willen we uiteraard graag behouden. In de directe omgeving van Wittenstein zijn diverse voorzieningen, zoals een supermarkt, een basisschool en sportfaciliteiten.

Inventarisatie van belangstelling

De gemeente heeft de belangstelling en ideeën geïnventariseerd die leven onder CPO-groepen. De gemeente wil CPO-groepen graag veel vrijheid geven. De locatie wordt op basis van een marktconforme prijs verkocht.

Ontwikkelperspectief 

De wensen uit de buurt zijn zoveel als mogelijk in een ontwikkelperspectief meegenomen, waarin de gemeente de uitgangspunten voor deze locatie heeft geformuleerd. Het college van B&W heeft dit document recent vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad. De raad zal hierover hoogstwaarschijnlijk op 29 september a.s. een besluit nemen.

Contact

Via deze webpagina houdt de gemeente u op de hoogte van dit project. Heeft u vragen of een opmerking over dit project? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar wittenstein@deventer.nl.

English Deutsch