Ontwikkellocatie Wittenstein (CPO)

Aan de Wittenstein (nr 128 en 130) in Borgele staan 2 oude schoolgebouwen. De gebouwen komen in 2020 vrij en de locatie wordt dan beschikbaar voor herontwikkeling. De schoolgebouwen staan in een omgeving met veel groen. De gemeente wil het groene karakter graag behouden in de toekomstige ontwikkelingen.

Vanwege de ligging en het groene karakter ziet de gemeente deze plek als een potentiële locatie voor woningbouwontwikkeling in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

CPO-locatie

CPO is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Zij verenigen zich in een vereniging of stichting. De gemeente stelt de uitgangspunten en eisen vast. Wensen van de buurt kunnen daarin ook worden opgenomen. Daar moeten de bouwers zich dan aan houden. Meer informatie over de procedure van inschrijving volgt naar verwachting eind 2020.

Waar staan we nu?

De gemeente onderzoekt wat mogelijk én wenselijk is op deze locatie. Op basis van onder meer stedenbouwkundig onderzoek en inbreng van omwonenden formuleert de gemeente de uitgangspunten voor dit gebied.

Samen met omwonenden

Omwonenden van de locatie Wittenstein zijn in een vroeg stadium van de herontwikkeling betrokken. Zij hebben de mogelijkheid gekregen in een digitale omgeving informatie met de gemeente te delen. Hoe ervaren omwonenden de locatie in de directe woonomgeving? Wat maakt dat dit een fijne plek is? Wat moet anders?

Programma van Wensen

Er zijn ruim 70 inzendingen van omwonenden binnengekomen. Deze inbreng heeft de gemeente bij elkaar gebracht tot een "Programma van Wensen" van de omwonenden voor de ontwikkeling van deze locatie. Het Programma van Wensen is een belangrijk onderdeel voor de verdere ontwikkeling van de locatie Wittenstein. De gemeente probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van omwonenden.

Wensenkaart van omwonenden

De ingestuurde reacties hebben we onderverdeeld in thema’s. De thema’s zijn samengebracht in een ‘wensenkaart’. Dit is dus een samenvatting van de meest gehoorde wensen en opmerkingen op dit moment. Download de wensenkaart (jpg, 306 KB).

Uit de ingezonden reacties blijkt dat de bouwhoogte van de toekomstige ontwikkeling één van de zorgen is - vaak in combinatie met de privacy van de tuinen en bestaande woningen. Daarnaast werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het groene karakter van de locatie en de speelplek/ontmoetingsplek vlak naast de locatie.

Deze thema’s krijgen, naast de andere thema’s die zijn genoemd, een belangrijke plek in de uitgangspunten voor de ontwerper van de locatie.

Omwonenden die een e-mailadres bij de inzending hebben achtergelaten konden reageren op de wensenkaart.

Vervolg

Het Programma van Wensen van omwonenden is nu af. De gemeente is nog bezig met (de afronding van) verschillende analyses en onderzoeken. Deze onderdelen vormen samen de basis voor het conceptplan. De toekomstige bouwers moeten zich houden aan de voorwaarden en uitgangspunten in dit plan. Uitgangspunt is ook dat de omwonenden in een later stadium nogmaals worden betrokken bij de ontwikkeling van de plannen voordat ze definitief zijn.

Flora en fauna

De locatie Wittenstein kenmerkt zich door het aanwezige groen. De wens is dat dit groene karakter behouden blijft. Inmiddels heeft de gemeente verkennend flora- en faunaonderzoek laten uitvoeren. Dat gaat om onderzoek naar bomen en planten en naar diersoorten die er leven. Op dit moment vindt een vleermuisonderzoek nog plaats. Na onderzoek bleek dat een klein aantal bomen niet gezond genoeg is om behouden te blijven. Vanwege de slechte staat wordt één van de bomen al op korte termijn gekapt.

Contact

Via deze webpagina houdt de gemeente u op de hoogte van dit project. Heeft u vragen of een opmerking over dit project? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar wittenstein@deventer.nl.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Proces ontwikkelplan Wittenstein (schematisch) 184,0 KB
Wensenkaart omwonenden Wittenstein 305,6 KB
English Deutsch