Logo gemeente Deventer

Beschermd wonen nodig?

Wilt u een aanvraag doen voor beschermd wonen? Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen meldt u zich bij de centrale toegang.

  1. Stuur een e-mail naar beschermdwonen@deventer.nl. Uiterlijk binnen 6 weken wordt er contact met u opgenomen voor een (keukentafel-)gesprek met medewerkers van de centrale toegang.
  2. U vraagt het ondersteuningsplan aan via beschermdwonen@deventer.nl.
  3. U vult dit ondersteuningsplan in samen met uw begeleider of iemand anders die u kan helpen. In het ondersteuningsplan vult u in wat u graag wilt bereiken en waarbij u hulp nodig heeft.
  4. U stuurt het ingevulde ondersteuningsplan uiterlijk een week voor uw keukentafelgesprek op, per e-mail naar beschermdwonen@deventer.nl
  5. In het keukentafelgesprek stelt de medewerker vragen over het ingevulde ondersteuningsplan.
  6. Binnen 2 weken na het gesprek krijgt u het ondersteuningsplan per e-mail terug. Daarin staat de conclusie van het keukentafelgesprek: u komt wel of niet in aanmerking voor beschermd wonen.

Komt u in aanmerking voor beschermd wonen, heeft u een passende aanbieder gevonden, en is de plaatsingsdatum bekend?
U vindt deze informatie terug in de conclusie in het ondersteuningsplan. U kunt het ondertekende plan dan per e-mail opsturen naar beschermdwonen@deventer.nl

Komt u in aanmerking voor beschermd wonen, maar u heeft nog geen passende aanbieder gevonden, of de aanbieder heeft nog geen plek?
Het ondersteuningsplan hoeft u dan niet getekend terug te sturen. De centrale toegang plaatst u op de wachtlijst. Uw aanbieder geeft aan als er plek is. Er kan dan een 2e gesprek volgen met een medewerker van de centrale toegang. Dit is afhankelijk van de situatie en wachttijd. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de eerdere toekenning alsnog een afwijzing worden. Bij definitieve plaatsing na een wachtperiode krijgt u het (eventueel aangepaste) ondersteuningsplan toegestuurd met het verzoek dit te ondertekenen en per e-mail opsturen naar beschermdwonen@deventer.nl.

U ontvangt van de gemeente een beschikking nadat wij uw getekende ondersteuningsplan ontvangen hebben.