Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Woonvisie

Deventer is een aantrekkelijke gemeente met bijzondere kwaliteiten. Er is een betrokken samenleving en een historische binnenstad aan de IJssel met voorzieningen en bedrijvigheid. Er zijn rustige woonwijken en dorpen, er is een groen buitengebied en Deventer kent een prettig cultureel klimaat. We liggen centraal in het land en zijn goed bereikbaar via spoor en weg. Kortom, een gemeente waar het goed wonen is.

In de Woonvisie 2018 ‘Meer dan geWOON’ (pdf, 4 MB) is de koers uitgezet voor de komende jaren. Een aantrekkelijke woongemeente met woningen die aansluiten bij de wensen van de bewoners. Afwisseling binnen wijken en dorpen en duurzame woningen, die ook in de toekomst voorzien in de behoefte. Dat zijn de uitgangspunten.

Nieuwe Woonvisie

De Woonvisie 2018 ‘Meer dan geWOON’ (pdf, 4 MB) is op 7 februari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staan de opgaven waaraan we de komende jaren willen werken. Zo moeten er in 10 jaar tijd 3000 woningen worden toegevoegd. Op die manier zorgen we voor voldoende verscheidenheid aan woningen voor de verschillende inkomens. Ook kunnen mensen hierdoor zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Met het toevoegen van bijzondere woonmilieus en aantrekkelijke woningen voor jong talent, willen we Deventer als aantrekkelijke woongemeente versterken. Daarnaast zijn de verduurzaming van woningen en de leefbaarheid in woonbuurten, belangrijke opgaven in de komende jaren.

Regionale woonvisie

De 11 gemeenten in West-Overijssel werken samen op het terrein van wonen. Op 25 november 2014 stemden de 11 colleges van burgemeester en wethouders in met de regionale woonvisie West-Overijssel (pdf, 126 KB). Op 16 december deed het College van Gedeputeerde Staten hetzelfde.

English Deutsch