Logo gemeente Deventer

Woonvisie

Deventer is een aantrekkelijke gemeente met bijzondere kwaliteiten. Er is een betrokken samenleving en een historische binnenstad aan de IJssel met voorzieningen en bedrijvigheid. Er zijn rustige woonwijken en dorpen, er is een groen buitengebied en Deventer kent een prettig cultureel klimaat. We liggen centraal in het land en zijn goed bereikbaar via spoor en weg. Kortom, een gemeente waar het goed wonen is.

In de Woonvisie ‘Meer dan geWOON’ (pdf, 4 MB) hebben we onze koers uitgezet voor de komende jaren. Deventer als een aantrekkelijke woongemeente met woningen die aansluiten bij de wensen van bewoners. Afwisseling binnen wijken en dorpen. En duurzame woningen, die ook in de toekomst voorzien in de behoefte. Dat zijn de uitgangspunten.

 

Doelen

In de Woonvisie staan de opgaven waaraan we de komende jaren willen werken. Zo moeten er in 10 jaar tijd 3000 woningen bijkomen. Zo zorgen we voor voldoende verscheidenheid aan woningen voor de verschillende inkomens. Ook kunnen ouderen hierdoor zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Met het toevoegen van bijzondere woonmilieus en aantrekkelijke woningen voor jong talent, willen we Deventer als aantrekkelijke woongemeente versterken. Daarnaast zijn de verduurzaming van woningen en de leefbaarheid in woonbuurten belangrijke opgaven in de komende jaren.

 

Inspiratie voor 2030

Wat is er nodig om Deventer de aantrekkelijkste woonstad van Nederland te laten worden? Waar kunnen nog bijzondere plekken komen om te wonen en te werken? En hoe zien die er uit? De gemeente heeft deze ideeën ter inspiratie verbeeld in een 'bidbook' (pdf, 8,5 MB). Dit boek is bedoeld ter inspiratie en laat zien wat er allemaal mogelijk is, bijvoorbeeld in het Sluiskwartier, op het Senzora-terrein en het Roto Smeets-terrein.