Logo gemeente Deventer

Deventer bouwt, de toekomst van het wonen

Deventer bereidt zich net als andere gemeenten in Nederland voor op verdere groei en ontwikkeling. Bij de onderzoeken en gesprekken die van oktober 2022 tot en met februari 2023 hebben plaatsgevonden, stond steeds de volgende vraag centraal: In wat voor stad wil je wonen, leven, werken, studeren?

 

3 denkrichtingen

Om goede keuzes te maken voor de groei en ontwikkeling van de stad, zijn 3 denkrichtingen opgesteld:

  1. Groene woonstad
  2. IJssel door de stad
  3. Stads Deventer

In de rapportage Deventer bouwt, toekomst van het wonen (pdf, 9 MB), presenteert het college deze 3 denkrichtingen.

 

Deventer bouwt, in gesprek met de stad

De gemeente heeft op verschillende manieren de behoefte van (huidige en potentieel toekomstige) inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties in kaart gebracht. De rapportage Deventer bouwt, in gesprek met de stad (pdf, 700 KB) is een samenvatting van de participatie over wonen in Deventer.

 

Groene woonstad

Bij de denkrichting ‘Groene woonstad’ ligt de nadruk op ruim kunnen wonen in het groen, aan de randen van de stad. Dat zou betekenen dat de stad aan haar buitenranden groeit, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met het groen om de stad. 

 

IJssel door de stad

Het meest opvallende onderdeel in de denkrichting ‘IJssel door de stad’, is dat er een nieuwe woonwijk zou komen aan de overzijde van de IJssel. Dat zou betekenen dat er geïnvesteerd moet worden in een eventueel nieuwe verkeersverbinding voor wandel-, fiets-, en autoverkeer.

 

Stads Deventer 

De denkrichting ‘Stads Deventer’ gaat uit van verdere verstedelijking met nieuwbouw voor wonen en werken, in de bestaande stad. Dat zou betekenen dat er meer hogere nieuwbouw komt, op korte afstand van treinstations en andere OV-knooppunten. 

Deze denkrichtingen vormen een 1e aanzet om te laten zien wat de kansen en consequenties zijn en welke keuzes gemaakt moeten worden. Het wil niet zeggen dat gekozen moet worden voor 1 denkrichting want ook een combinatie van locaties uit de verschillende denkrichtingen is mogelijk.

 

Grote voorraad woningbouw

Voorlopig heeft Deventer nog een grote planvoorraad voor de woningbouw. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld maximaal in te zetten op realisatie van de bestaande plannen, met daarbij aandacht voor de wensen van de doelgroepen en type woonwijken waarin ze willen wonen.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten? Zie de pagina Meer informatie over Deventer Bouwt.