Logo gemeente Deventer

Deventer bouwt, de toekomst van het wonen

Deventer is en blijft een aantrekkelijke omgeving voor wonen, verblijven en werken. Deventer groeit komende jaren nog stevig door. Om huidige en toekomstige inwoners te huisvesten, is het nodig dat er tot 2035 10.000 woningen bij komen.

Het doel van Deventer Bouwt is ervoor zorgen dat deze woningen tijdig gebouwd kunnen worden. En dat ze bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de (toekomstige) inwoners van gemeente Deventer. Het is ook belangrijk om te begrijpen en inzichtelijk te maken hoe deze woningen bijdragen aan andere sociale en ruimtelijke uitdagingen van de gemeente. 

Eén ding is duidelijk: er moeten keuzes gemaakt worden over waar en hoe we willen bouwen.

 

Deventer Bouwt: in wat voor stad wil je wonen, leven, werken studeren? 

Tussen oktober 2022 en februari 2023 hebben onderzoeken en gesprekken plaatsgevonden met inwoners en organisaties. De vraag die centraal stond in de woonopgave ‘Deventer Bouwt’: In wat voor stad wil je wonen, leven, werken, studeren? De uitkomst van deze onderzoeken (pdf, 8 MB) en gesprekken (pdf) hebben 3 denkrichtingen voor wonen in Deventer opgeleverd. 

  • Groene woonstad 
  • IJssel door de stad 
  • Stads Deventer

De komende periode worden deze 3 denkrichtingen verder onderzocht met de gedachte van ‘gezonde verstedelijking’ in het achterhoofd. In de het plan van aanpak fase 3 (zie raadsmededeling (pdf) en plan van aanpak (pdf, 3 MB)) staat op hoofdlijnen het proces voor het komende jaar beschreven.

 

Deventer bouwt door 

Terwijl nagedacht wordt over de toekomstige woningbouw in Deventer, wordt er ondertussen ook doorgebouwd. In 2023 was de bouw van nieuwe woningen boven gemiddeld. In plaats van de geplande 300 woningen, zijn er in Deventer het afgelopen jaar bijna 500 woningen gebouwd. Bekijk de video Wonen in Deventer 2023 (YouTube: 2 minuten, 32 seconden).

En ontwikkelaars, bouwers en gemeente blijven nieuwe woningbouwplannen maken. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan de vraag naar woningen.