Logo gemeente Deventer

Plantsoen De Worp

De Worp of Worpplantsoen is de oudste openbare wandelplaats van Nederland. Al in de middeleeuwen zochten de bewoners van Deventer hier rust en ontspanning. Sinds de verbetering van 2006 is het Worpplantsoen weer een echt stadspark. Het park is het gehele jaar toegankelijk, maar in de winter kan het gebied enige tijd onder water staan.

De Worp ligt tussen de spoorlijn Deventer-Apeldoorn en de N344. Het plantsoen maakt onderdeel uit van het uiterwaardengebied. De waterstand van de IJssel heeft dan ook invloed op de inrichting en het beheer van het plantsoen.


Inrichtingsplan

In 2006 is er een inrichtingsplan gemaakt om de toegankelijkheid van De Worp te verbeteren. Het padenstelsel is aangepast en het kampeerterrein hersteld. Ook zijn de parkeervoorzieningen en het parkmeubilair vernieuwd. Het inrichtingsplan is ontworpen door Adviesbureau SAB uit Arnhem.


Beheer

De Worp vraagt weinig extra onderhoud, omdat er weinig speciale en afwijkende beplanting in het park staat. Regelmatig wordt het gras gemaaid, de heesters en bomen gesnoeid en het afval geruimd.

Op 2 momenten in het jaar vraagt het park om extra onderhoud namelijk:

  • Na hoogwater. Wanneer het hoogwater is geweest, is dit duidelijk zichtbaar. Slib, vuil en ophopingen van organisch afval blijven achter op het land. Met een extra onderhoudsbeurt wordt dit opgeruimd zodat men hier zo min mogelijk overlast van heeft.
  • In de zomerweekenden. In de zomer is het park is intensief in gebruik. Er ligt dan meer afval en de afvalbakken raken sneller vol. Om de overlast te beperken wordt het afval vaker opgehaald.


Geschiedenis van de Worp

Nadat ook Deventer eindelijk bevrijd is van het Franse juk, verleent prins Willem van Oranje in 1815 toestemming aan Deventer om weer hoven en wandelpaden aan te leggen op De Worp. Omdat Deventer een vestingstad is, bestaat het risico dat in oorlogstijd alles afgebroken moet worden. Dan moet immers vanuit de stad weer een ruim schootsveld zijn.


Modern plan

Ontwerper Albert van Leusen ontwerpt een voor die tijd zeer modern plan gebaseerd op de Engelse landschapsstijl. Het nieuwe Worpplantsoen kent een turbulente start. Na 4 jaar vernielt een zware ijsgang in 1820 een groot deel van de jonge aanplant. Deventer plant het park opnieuw in met 150 bomen en, met toestemming van het Departement van Oorlog ook 550 populieren. Van deze populieren is tegenwoordig nog 1 exemplaar te vinden op de seizoenscamping. Het gaat hier om de Populus x canadensis 'Marilandica'. Deze boom is opgenomen in het Landelijk register Monumentale bomen.


Veranderingen in het park

Tussen 1850 en 1860 worden een aantal veranderingen in het park aangebracht. Er komt een muziekkoepel en een kiosk. Ook wordt er struik- en bloembeplantingen aangebracht. Na een groei van 30 jaar worden bomen gekapt om de overblijvende bomen meer ruimte te geven. Langs de beide rechte lanen vervangt de gemeente in 1852 de populieren weer door linden. Deze passen beter bij de verhoogde status van het park.


Buitensociëteit Deventer

In 1865 wordt de Buitensociëteit Deventer gesticht. Aan het eind van de Avenue bouwt de Sociëteit in de Worp in 1880 een imposant pand. Hierin is nu gevestigd Sociëteit en Bowlingcentrum De Worp.


De dijk

Na de overstroming in 1929 besluit Deventer om een 'waterkeerende kade' aan te leggen. De gemeente legt in 1932 deze dijk aan langs De Worp. Hiermee verdwijnt het open doorzicht door het park en over de IJssel.

Na de overstromingen van de grote rivieren in '94-'95 is de dijk in 1995 via een versnelde procedure versterkt.