Logo gemeente Deventer

Zienswijze indienen

Wanneer u wilt reageren op een voorgenomen besluit van de gemeente, kunt u een zienswijze indienen. Een voorgenomen besluit is een besluit dat nog niet definitief is genomen, bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-omgevingsvergunning. Hebben wij uw zienswijze tijdig ontvangen, dan weegt de gemeente deze mee bij het nemen van het besluit.

In een aantal procedures kunt u alleen reageren als u belanghebbende bent. In het ontwerpbesluit of de bekendmaking staat aangeven wie een zienswijze mag indienen. Ook is aangegeven in welke periode u kunt reageren en hoe u dit doet.

  • U kunt online een zienswijze indienen. Hiervoor logt u in met DigiD of eHerkenning.
  • U kunt ook mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Hoe u dit doet, leest u in het ontwerpbesluit of de bekendmaking.

Vervolg

Dient u een zienswijze in, dan stelt de gemeente u op de hoogte van het definitieve besluit. Daarbij wordt ook aangegeven hoe uw zienswijze hierbij is betrokken. U krijgt op dat moment ook informatie hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen het definitieve besluit.

De voorwaarden om een zienswijze in te dienen zijn:

  • Het is een zienswijze over ontwerpbesluiten of ontwerpplannen.
  • U dient uw zienswijze in binnen 6 weken na publicatie van het besluit of plan.

Als u uw zienswijze heeft gegeven, kunt u in beroep gaan tegen het definitieve besluit. U gaat in beroep bij de rechtbank. Gaat het om een bestemmingsplan? Dan gaat u in beroep bij de Raad van State.

U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.