Logo gemeente Deventer

Archief van de gemeente

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboom), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Zoekt u bouwtekeningen van uw woning of de uitkomst van een milieuonderzoek? Of bent u op zoek naar een milieuvergunning, milieudossier of milieumelding? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente? Het Gemeentearchief kan dit soort vragen beantwoorden.

Waar bouwdossiers aanvragen?

Bij het kopen, verkopen of verbouwen van een huis heeft u meestal een bouwtekening nodig. 

  • De bouwdossiers vanaf 1853 tot en met 1990 kunt u digitaal aanvragen in het bouwdossier-loket van Collectie Overijssel. U ontvangt de scans van de bouwtekeningen op uw e-mailadres. In verband met de privacyregels ontvangt u alleen de bouwtekeningen. De bouwvergunningen worden niet standaard gedeeld, hierin staan namelijk persoonsgegevens genoteerd.
  • Voor alle overige bouwdossiers kunt u terecht bij Publiekscontacten Vergunningen. Het gaat om de dossiers uit de voormalige gemeenten Bathmen en Diepenveen en de dossiers vanaf 1991 uit de gemeente Deventer. Al onze dossiers zijn digitaal. 

Bouwdossier of milieudossier aanvragen bij gemeente Deventer

Zo vraagt u dossiers en bouwtekeningen aan bij de gemeente Deventer:

  1. Wilt u een bouwdossier opvragen? Of wilt u weten of er bodemverontreiniging en/of een ondergrondse tank is? Stuur dan een e-mail aan vergunningen@deventer.nl. Geef aan welke informatie u zoekt. Omschrijf uw verzoek zo compleet mogelijk. Er zijn kosten verbonden aan het opvragen van een dossier;
  2. Wilt u een milieuvergunning, een milieudossier of een milieumelding opvragen? Stuur dan een e-mail aan vergunningmilieu@deventer.nl. Geef aan welke informatie u zoekt. Omschrijf uw verzoek zo compleet mogelijk. Er zijn kosten verbonden aan het opvragen van een dossier;
  3. Als het dossier gevonden is, krijgt u het, afhankelijk van de omvang, binnen 15 werkdagen per mail toegestuurd. Als wij de gegevens niet mogen verstrekken in verband met privacyregels, sturen wij geen dossier toe. Hierbij gaat het vaak om recente gegevens;
  4. Als wij het gewenste dossier niet kunnen vinden, vragen de medewerkers u per e-mail of telefoon om extra informatie.

U kunt naar de balie komen als u hulp wilt van onze medewerkers, maar u krijgt geen dossiers ter plekke mee. Deze moeten namelijk eerst worden opgezocht en anoniem gemaakt. Het gaat dus niet sneller als u naar het stadhuis komt.

Informatie opvragen bij de archiefbewaarplaats (1123-1990):

  • Bij Collectie Overijssel kunt u zelf in het archief zoeken, zowel digitaal als op de studiezaal. Bezoekers worden op de studiezaal éénmalig geregistreerd, neem hiervoor een legitimatiebewijs mee.
  • Meer informatie over het archief en de collectie vindt u op Collectieoverijssel.nl.
  • Het tarief voor het op verzoek doen van onderzoek in de stukken in het gemeentearchief bedraagt, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, € 11,25.
  • Het op verzoek verstrekken van informatie over de aanwezigheid van bodemverontreiniging en/of ondergrondse tanks kost € 33,50 per locatie (milieuonderzoek/bodemonderzoek).

Komt u aan de balie, dan betaalt u met PIN. Anders krijgt u een factuur thuisgestuurd.

Wat is een Gemeentearchief?

Het Gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin zowel geschreven stukken als kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

Over het algemeen dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1811 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het gemeentelijk archief. Voor gegevens ouder dan 20 jaar kunt u het beste terecht bij het streekarchief, het provinciaal gevestigd Rijksarchief of het Rijksarchief in Den Haag.

De bouwdossiers in Deventer gaan verder terug dan de Woningwet uit 1901. De oudste bouwtekeningen dateren uit 1853.

Wie was wie

Gegevens uit de Burgerlijke Stand van Deventer en de voormalige gemeenten Diepenveen en Bathmen vindt u mogelijk in de databank Wie Was Wie.