Logo gemeente Deventer

Uittreksel

In sommige situaties heeft u een uittreksel nodig. U bewijst daarmee dat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Of u toont daarmee aan dat u bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente.

Het doel van uw aanvraag bepaalt of u een uittreksel burgerlijke stand of een uittreksel basisregistratie personen (BRP) nodig heeft. En ook welke gegevens hierop moeten staan. Zie het tabblad Bijzonderheden. Geef de reden van uw aanvraag aan in het online aanvraagformulier.

Aanvraag door inwoners/burgers

Een uittreksel kunt u aanvragen aan de balie of online. Een online aanvraag is in sommige gevallen goedkoper.

Voor de aanvraag aan de balie kunt u een afspraak maken.

Wilt u het uittreksel online aanvragen, dan heeft u DigiD nodig. Via de verwijzingen hieronder kunt u direct een uittreksel aanvragen.

 • Aanvraag Uittreksel burgerlijke stand. Dit uittreksel heeft u nodig als u wilt bewijzen dat een geboorte, overlijden, huwelijk of partnerschapsregistratie heeft plaatsgevonden. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Zie voor de verschillende uittreksels het tabblad Bijzonderheden.

Woont u in het buitenland? Dan kunt u het uittreksel burgerlijke stand alleen online aanvragen met DigiD. Heeft u deze niet, vraag dan eerst uw DigiD aan. Is dit voor u niet mogelijk, neem dan contact op met Publiekscontacten.

Woont u in het buitenland? Dan kunt u het uittreksel basisregistratie personen aanvragen bij een RNI gemeente.

Aanvraag door bedrijven

Bent u een bedrijf, zoals advocaat of notaris, dan heeft u soms uittreksels nodig van uw cliënt. U kunt deze direct online aanvragen.

Voor een aanvraag heeft u eHerkenning nodig (minimaal niveau 2+). Net als de achternaam (zonder voorvoegsel), geboortedatum en het burgerservicenummer van uw cliënt.

Voor een ander aanvragen

In sommige gevallen mag u zonder machtiging een uittreksel aanvragen voor een ander. U doet de aanvraag aan de balie. Online aanvragen is niet mogelijk.

U kunt een uittreksel aanvragen voor:

 • uw partner, met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. U en uw partner wonen op hetzelfde adres;
 • uw kind of stiefkind, jonger dan 16 jaar. U en uw kind wonen op hetzelfde adres of u heeft het ouderlijk gezag;
 • uw kind of stiefkind, ouder dan 16 jaar. U en uw kind wonen op hetzelfde adres;
 • uw ouders, als u 18 jaar of ouder bent. U en uw ouders wonen op hetzelfde adres.

De kosten van een online aanvraag zijn in sommige gevallen lager dan de kosten van een aanvraag aan de balie/via de post.

Tarieven 2024

Uittreksel burgerlijke stand (aanvraag online/balie/post) € 16,60
Uittreksel burgerlijke stand internationaal (aanvraag online/balie/post) € 16,60
Uittreksel BRP overig/internationaal (aanvraag online) € 19,35
Uittreksel BRP overig/internationaal (aanvraag post/balie) € 22,50
Uittreksel BRP standaard (aanvraag online) € 15,95
Uittreksel BRP standaard (aanvraag post/balie) € 19,35
Uittreksel uit gezagsregister (verklaring gezag) aanvraag balie € 22,50
Uittreksel uit gezagsregister (verklaring gezag) aanvraag online € 19,35
Uittreksel uit gezagsregister (verklaring gezag) via de rechtbank gratis

Met PIN betalen heeft onze voorkeur. Betalen met creditcard is niet mogelijk.

Uittreksel burgerlijke stand

Vraagt u het document online aan of op de locaties Bathmen of Schalkhaar? U ontvangt het document binnen 3 werkdagen per post. Doet u de aanvraag in stadhuis Deventer, dan is het document klaar terwijl u wacht.

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Vraagt u het document online aan? Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u het binnen 3 werkdagen per post. Doet u de aanvraag aan de balie, dan is het document klaar terwijl u wacht.

Uittreksel burgerlijke stand

Er zijn 7 akten van de burgerlijke stand:

 • akte omzetting partnerschap
  Akte met de namen van de geregistreerde partners en de datum van omzetting.

 • akte van beëindigen partnerschap
  Akte met de namen van beide ex-partners en de ontbindingsdatum.

 • akte van partnerschapsregistratie
  Akte met de namen van de geregistreerde partners. Bevat ook de handtekeningen van de partners, de getuigen en de trouwambtenaar.

 • echtscheidingsakte
  Akte met de namen van beide ex-echtgenoten en de scheidingsdatum.

 • geboorteakte
  Akte met geboortedatum, geboorteplaats, het uur van geboorte, geslacht, naam. Eventueel de verklaring van naamskeuze door de ouders.

 • huwelijksakte
  Akte met de namen van de echtgenoten. Bevat ook de handtekeningen van de echtgenoten, de getuigen en de trouwambtenaar.

 • overlijdensakte 
  Akte met datum en plaats van het overlijden en naam, adres en geboorteplaats van de overleden persoon. Bevat ook gegevens van de aangever van het overlijden.

De akten van de burgerlijke stand zijn ook in een internationale versie verkrijgbaar. Dit document is 9-talig. Het uittreksel is in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Portugees, Grieks en Joegoslavisch. In het aanvraagformulier vinkt u hiervoor 'akte in meerdere talen' aan. 

Uittreksel basisregistratie personen

Er zijn 7 uittreksels basisregistratie personen (BRP):

 • uittreksel BRP standaard
  Uittreksel met naam- en adresgegevens en geboortedatum.

 • uittreksel BRP voor woning inclusief adreshistorie
  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboortedatum, datum inschrijving in Nederland en alle vorige adressen (adreshistorie).

 • uittreksel BRP voor echtscheiding inclusief datum inschrijving in Nederland en nationaliteit
  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboortedatum, datum inschrijving in Nederland en nationaliteit.

 • uittreksel BRP inclusief burgerservicenummer
  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats en burgerservicenummer.

 • uittreksel BRP inclusief gezin
  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboortedatum en informatie gezinsleden/medebewoners.

 • internationaal uittreksel BRP
  Uittreksel met naam- en adresgegevens, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, datum inschrijving, nationaliteit en informatie ouders. In de talen, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks.

 • uittreksel ouderlijk gezag
  Uittreksel met persoonsgegevens en geboorteplaats van het kind en gegevens van het gezag zoals dit bij de gemeente bekend is. Het uittreksel is in het Nederlands en Engels.

Een uittreksel BRP heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het uittreksel is gemaakt. Meestal mag het document 3 of 6 maanden oud zijn. Dit kunt navragen bij de instantie die het uittreksel van u wil hebben.

U kunt een uittreksel burgerlijke stand en een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar. Maak hiervoor een afspraak.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.