Logo gemeente Deventer

Asbestdaken

Nieuws rond de aanpak van asbestdaken

Ook al is er momenteel nog geen sprake van een verbod op asbestdaken, het saneren is onverminderd van belang: vanwege de gezondheidsrisico’s, maar ook om daken te kunnen vernieuwen en desgewenst te verduurzamen.

Lees meer

Verwijderen asbestdaken

Rijk, provincie en gemeenten werken al enkele jaren samen aan de sanering en vervanging van asbestdaken in Nederland. De pandeigenaar is verantwoordelijk voor de sanering. De overheid probeert met informatie en ondersteunende maatregelen hierbij te helpen.

Lees meer

Heeft mijn dak asbest?

Golfplaten, dakleien, gevelbekleding en regenpijpen. Dat zijn de plekken waar u onder meer asbest tegen komt.

Lees meer

Wat doet de gemeente rond de sanering van asbestdaken?

Deventer stimuleert het verwijderen van asbestdaken samen met de provincie Overijssel en andere gemeenten. Ook al is een wettelijk verbod van de baan. De verwijdering is wel onverminderd van belang vanwege de gezondheidsrisico’s.

Lees meer

Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat blootstelling aan asbest onder andere longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en stoflongen veroorzaakt.

Lees meer

Verwijderen asbestdaken: particulieren

Is uw asbestdak kleiner dan 35 m2? Dan mag u als particulier uw asbestdak zelf vervangen. Doe wel eerst een melding via het Omgevingsloket online. En haal het gratis veiligheidspakket op bij het Recycleplein.

Lees meer

Verwijderen asbestdaken: ondernemers

Bent u een ondernemer of heeft u een boerenbedrijf? Dan vraagt het vervangen van een asbestdak vaak om een goed (investerings)plan.

Lees meer

Asbestvrije schuren

In Deventer staan in sommige buurten nog schuurtjes met een asbestdak. Buurtbewoners kunnen samen de kleine asbestdaken verruilen voor een nieuw gezond dak. De gemeente ondersteunt inwoners met adviezen en het beschikbaar stellen van materialen.

Lees meer

Gecertificeerde asbestsaneerders

Asbest verwijderen is aan strenge regels gebonden vanwege de risico's. Heeft u een asbestdak groter dan 35 m2, dan moet u uw dak laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Lees meer

Storten van asbestafval

Als particulier mag u in de gemeente Deventer maximaal 35 m2 asbestafval storten zonder kosten. U brengt het asbestafval naar het Recycleplein. Dit afval mag niet bij het huishoudelijke of grof afval worden gezet.

Lees meer

Onderzoek sanering middelgrote asbestdaken

Als gemeente willen we graag elke asbestdakeigenaar ondersteunen bij de sanering of vervanging van het asbestdak.

Lees meer