Logo gemeente Deventer

Asbestdaken

Nieuws rond de aanpak van asbestdaken

Ook al is er momenteel nog geen sprake van een verbod op asbestdaken, het saneren is onverminderd van belang: vanwege de gezondheidsrisico’s, maar ook om daken te kunnen vernieuwen en desgewenst te verduurzamen.

Lees meer

Heeft mijn dak asbest?

Is uw particulier pand of bedrijfspand gebouwd voor 1993? Dan bestaat de kans dat er asbest op uw dak ligt, zoals golfplaten en dakleien.

Lees meer

Verwijderen asbestdaken

Rijk, provincie en gemeenten werken al enkele jaren samen aan de sanering en vervanging van asbestdaken in Nederland. De pandeigenaar is verantwoordelijk voor de sanering. De overheid probeert met informatie en ondersteunende maatregelen hierbij te helpen.

Lees meer

Verwijderen asbestdaken: particulieren

Is uw asbestdak kleiner dan 35 m2? Dan mag u als particulier uw asbestdak zelf vervangen. De (golf)platen moeten wel heel zijn. U moet de (golf)platen kunnen losschroeven en verwijderen zonder dat ze kapot gaan.

Lees meer

Asbestvrije schuren

In Deventer staan in sommige buurten nog schuurtjes met een asbestdak. Buurtbewoners kunnen samen de kleine asbestdaken verruilen voor een nieuw gezond dak. De gemeente ondersteunt inwoners met adviezen en het beschikbaar stellen van materialen.

Lees meer

Zelf asbestdak verwijderen van uw schuur

U mag alleen zelf een asbestdak verwijderen, als het dak kleiner is dan 35 m2 en bestaat uit (golf)platen die nog heel zijn. Ook moet u de (golf)platen kunnen losschroeven en verwijderen zonder dat ze kapot gaan.

Lees meer

Storten van asbestafval

Als particulier mag u in de gemeente Deventer maximaal 35 m2 asbestafval storten zonder kosten. U brengt het asbestafval naar het Recycleplein van Circulus. Dit afval mag niet bij het huishoudelijke of grof afval worden gezet.

Lees meer

Verwijderen asbestdaken: ondernemers

Bent u een ondernemer of heeft u een boerenbedrijf? Dan schakelt u een gecertificeerd asbestsaneerder in.

Lees meer

Gecertificeerde asbestsaneerders

Asbest verwijderen is aan strenge regels gebonden vanwege de risico's. Heeft u een asbestdak groter dan 35 m2 of een bedrijfsmatig asbestdak, dan moet u uw dak laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Lees meer

Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat blootstelling aan asbest onder andere longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en stoflongen veroorzaakt.

Lees meer

Wat doet de gemeente rond de sanering van asbestdaken?

Deventer stimuleert het verwijderen van asbestdaken samen met de provincie Overijssel en andere gemeenten. Ook al is een wettelijk verbod van de baan. De verwijdering is wel van belang vanwege de gezondheidsrisico’s.

Lees meer

Onderzoek sanering middelgrote asbestdaken

Als gemeente willen we graag elke asbestdakeigenaar ondersteunen bij de sanering of vervanging van het asbestdak. Dit is belangrijk voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Lees meer