Logo gemeente Deventer

Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Voor meer informatie over de sloopmelding: 'Gebouw of woning slopen'.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig, als:

 • u particulier bent en het gaat om maximaal 35 m2 vloerbedekking met asbest erin. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.
 • uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW
 • U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.
 • Gaat u (ver)bouwen en heeft u een omgevingsvergunning nodig, dan berekenen wij kosten (leges). De hoogte hiervan is afhankelijk van uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?
U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.
 
De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m2 asbest, dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest). Voorbeelden hiervan zijn geschroefde dakplaten of losliggend vloerzeil.

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

 • Inwoners en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen. Zij moeten wel aan de regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier maximaal 35 m2 asbest mag verwijderen. Het moet dan wel in goede staat zijn. Weet u het niet zeker? De gemeente kan u vertellen of u de asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.
 • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Overtreding regels rond asbest

Overtredingen van de regelgeving rond asbest zijn strafbaar. Het niet opvolgen van de regels kan schadelijk zijn voor uw gezondheid of die van anderen. De gemeente en de Omgevingsdienst IJsselland houden hier toezicht op. Wilt u een pand van vóór 1994 geheel of gedeeltelijk (laten) slopen, dan is ook het niet indienen van een sloopmelding strafbaar. De regels vindt u in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

U doet de melding via het Omgevingsloket.