Logo gemeente Deventer

Hoe behandelt de gemeente uw bezwaarschrift?

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? Dan bekijkt de gemeente uw zaak opnieuw. Meestal behandelt de Algemene bezwaarschriftencommissie het bezwaar.

Wilt u een bezwaarschrift indienen? Doe dit binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.


Uitnodiging voor een gesprek

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u een uitnodiging krijgen voor een gesprek. Soms is er meer aan de hand dan alleen een juridisch probleem. We luisteren naar uw verhaal en zoeken samen naar mogelijkheden voor een oplossing. Ook kunnen we een mediator inschakelen.

Als het gesprek geen oplossing biedt, of als er geen gesprek is geweest, wordt uw bezwaarschrift verder behandeld. Dat kan door de Algemene bezwaarschriftencommissie of door een ambtenaar. Dat hangt af van het soort besluit waartegen u bezwaar maakt.

 

Behandeling door de Algemene bezwaarschriftencommissie

De Algemene bezwaarschriftencommissie geeft de gemeente advies over bezwaren. De leden van de commissie zijn niet in dienst van de gemeente, zij geven dus onafhankelijk advies. Ambtenaren ondersteunen de commissie.

Zo werkt de commissie:

  1. De commissie verzamelt zoveel mogelijk informatie. De commissie leest uw bezwaarschrift en andere  informatie, als u die heeft meegestuurd. Het team dat het besluit heeft voorbereid kan aanvullende informatie geven;
  2. U krijgt een uitnodiging om uw bezwaarschrift persoonlijk toe te lichten op een hoorzitting. U kunt dan vertellen wat u verkeerd vindt aan het besluit. De commissie hoort ook een vertegenwoordiger van de gemeente. Bekijk de geplande openbare hoorzittingen;
  3. Tenslotte geeft de commissie advies aan de gemeente. De gemeente neemt de uiteindelijke beslissing; deze kan afwijken van het advies.


Behandeling door een ambtenaar

Als het bezwaarschrift gaat over een afvalovertreding, behandelt een ambtenaar het bezwaar. Ook dan kunt u uw mening geven op een hoorzitting. Dat kan telefonisch of tijdens een zitting op het stadhuis. Wilt u uw telefoonnummer vermelden in uw bezwaarschrift? De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaarschrift.


Bezwaarschrift intrekken

U kunt uw bezwaarschrift op elk moment (schriftelijk) intrekken. 


Jaarverslag Algemene bezwaarschriftencommissie

In het jaarverslag van de Algemene bezwaarschriftencommissie 2023 (pdf) leest u alles over de in 2023 behandelde bezwaarschriften. In het jaarverslag  kijkt de commissie ook terug op de aanbevelingen die zij vorig jaar heeft gedaan en doet zij nieuwe aanbevelingen aan het college.

 

Meer informatie over de procedure bij de commissie vindt u in de folders:

Heeft u nog vragen? Bel dan met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via 14 0570.