Logo gemeente Deventer

Hoe behandelt de gemeente uw bezwaarschrift?

Heeft u bezwaar ingediend? Dan bekijkt de gemeente uw zaak opnieuw. In veel gevallen wordt uw bezwaarschrift behandeld door de Algemene bezwaarschriftencommissie.

Wilt u een bezwaarschrift indienen? Doe dit dan binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.


Uitnodiging voor een gesprek

Dient u een bezwaarschrift in, dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een gesprek. Vaak is er meer aan de hand dan alleen een juridisch probleem. We luisteren naar u en zoeken samen naar mogelijkheden voor een oplossing. Het is daarnaast mogelijk een mediator in te schakelen.

Heeft het gesprek niet voor een oplossing gezorgd, of is er geen gesprek geweest, dan wordt uw bezwaarschrift verder behandeld. Dat kan door de Algemene bezwaarschriftencommissie of door een ambtenaar. Dat hangt af van het soort besluit waartegen u bezwaar maakt.


Behandeling door de Algemene bezwaarschriftencommissie

De Algemene bezwaarschriftencommissie (commissie) is ingesteld om de gemeente advies te geven over bezwaarschriften. De leden van de commissie zijn niet in dienst van de gemeente. Zij kunnen dus onafhankelijk advies geven. Ambtenaren ondersteunen de commissie.

Zo werkt de commissie:

  1. De commissie verzamelt zoveel mogelijk informatie. De commissie leest uw bezwaarschrift en eventuele stukken die u heeft meegestuurd. Het team dat het besluit heeft voorbereid kan aanvullende informatie geven;
  2. U krijgt een uitnodiging van de commissie om uw bezwaarschrift persoonlijk toe te lichten op een hoorzitting. U kunt dan vertellen wat u verkeerd vindt aan het besluit. De commissie hoort ook een vertegenwoordiger van de gemeente. Bekijk de geplande openbare hoorzittingen;
  3. Tenslotte geeft de commissie advies aan de gemeente. De gemeente neemt uiteindelijk de beslissing. De beslissing kan afwijken van het advies.


Behandeling door een ambtenaar

Hebben de bezwaren betrekking op een afvalovertreding, dan wordt het bezwaarschrift door een ambtenaar behandeld. Ook dan kunt u uw mening geven op een hoorzitting. Dat kan telefonisch of tijdens een zitting op het stadhuis. Wilt u uw telefoonnummer vermelden in uw bezwaarschrift? De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaarschrift.


Bezwaarschrift intrekken

U kunt uw bezwaarschrift op elk moment intrekken. Dit kunt u schriftelijk doen.


Jaarverslag Algemene bezwaarschriftencommissie

In het jaarverslag van de Algemene bezwaarschriftencommissie 2022 (pdf, 436 KB) leest u alles over de in 2022 behandelde bezwaarschriften. In het jaarverslag  kijkt de commissie ook terug op de aanbevelingen die zij vorig jaar heeft gedaan en doet zij nieuwe aanbevelingen aan het college.

 

Meer informatie over de procedure bij de commissie vindt u in de folders:

Heeft u nog vragen? Bel dan met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via 14 0570.