Logo gemeente Deventer

Bijstandsuitkering aanvragen

Hebt u te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimum. Ook helpen we u met het zoeken naar een baan, zodat u zo snel mogelijk weer een zelfstandig inkomen heeft.

Kijk voor meer informatie op de pagina Bijstand. Daar staat ook een filmpje over hoe de aanvraag gaat. 

U kunt uw uitkering online aanvragen. Kunt u geen digitale aanvraag doen? Neem dan telefonisch contact op met KonnecteD via 0570 - 679500.

Wat kan ik verwachten?

 • Na de aanvraag wordt u binnen 3 werkdagen gebeld door een medewerker van de gemeente voor een afspraak bij een inkomensconsulent. De inkomensconsulent vertelt welke informatie we van u nodig hebben om een bijstandsuitkering aan te vragen. De gesprekken vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur bij KonnecteD (Kamperstraat 40 in Deventer). 
 • U gaat in gesprek met een inkomensconsulent. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.
 • Wij begrijpen dat dit gesprek best spannend kan zijn. Soms is het handig om vragen die u wilt stellen alvast op te schrijven. Het is ook mogelijk om iemand te vragen om aan te sluiten bij het gesprek.
 • Tijdens dit gesprek kijken we naar uw (persoonlijke) situatie. We kijken samen op welke manier de gemeente u kan helpen. We kijken naar uw financiële situatie en bieden u daar ook hulp bij aan. Ook kijken wij of u recht hebt op andere inkomensbronnen, bijvoorbeeld een WW-uitkering.

Jonger dan 27 jaar?

Dan kijken we ook naar de mogelijkheden om een opleiding te volgen. Soms hebben we nog extra informatie nodig om de aanvraag voor bijstand compleet te maken. We vertellen welke gegevens je nog in moet leveren. Wil je alvast meer weten over werk of een opleiding? Neem dan contact op met het Jongerenloket.

 

Het besluit

Als u alle informatie heeft ingeleverd en het gesprek met uw inkomensconsulent heeft gehad dan krijgt u een brief. In de brief staat of u wel of geen uitkering krijgt (het besluit). Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe dit moet. Als u een uitkering krijgt, dan ontvangt u deze op de 1e dag van de volgende maand.

Termijn

Als de gemeente alle documenten en gegevens van u heeft ontvangen, start de termijn van 8 weken. U hoort binnen deze termijn of u de uitkering krijgt. U krijgt bijstand vanaf de dag dat u melding deed. 

Voorschot bijstandsuitkering

Heeft u financiële problemen en kunt u niet meer wachten op een bijstandsuitkering? Dan kunt u mogelijk een voorschot krijgen. Vertel in het 1e gesprek met de gemeente dat u graag een voorschot wilt.

U krijgt alleen een voorschot als uw aanvraag voor een bijstandsuitkering nog in behandeling is bij de gemeente. U krijgt geen voorschot als u al een bijstandsuitkering heeft. U ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Een voorwaarde is dat u alle beschikbare gegevens voor uw aanvraag op tijd en volledig inlevert.

U moet het voorschot altijd terugbetalen. Als u recht heeft op bijstand, dan halen we het voorschot af van de 1e uitbetaling van uw bijstandsuitkering. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

 • U en uw eventuele partner hebben te weinig geld om van te leven
 • Uw eigen vermogen is maximaal:
  € 15.150 (als echtpaar of alleenstaande ouder)
  € 7.575 (alleenstaande) 
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd (pensioen)
 • U woont in Deventer
 • U bent niet gedetineerd
 • U heeft een verblijfsvergunning

Jonger dan 27 jaar?

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? Dan geldt er mogelijk een zoekperiode van 4 weken waarin je naar werk of een opleiding zoekt. Hierover hoor je meer in het 1e gesprek. Wil je alvast meer weten over werk of een opleiding? Neem dan contact op met het Jongerenloket.

De bijstandsnorm geeft aan hoeveel bijstand u kunt krijgen. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. Elk jaar op 1 januari en 1 juli wordt bekend wat de nieuwe normbedragen zijn. Bekijk de normbedragen op de website deventer.antwoordopbijstand.nl.

Bent u ouder dan 50 jaar?

Is uw WW-uitkering (bijna) afgelopen, dan hebt u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. De voorwaarden vindt u op de website van Rijksoverheid.

Bent u ondernemer?

Hebt u een bedrijf en te weinig inkomen om van te leven? Of wilt u stoppen met uw bedrijf? Misschien komt u in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Hoogte van de uitkering

Als u samenwoont met meer volwassenen kan dat invloed hebben op de hoogte van uw bijstandsuitkering. U woont  bijvoorbeeld samen met uw meerderjarige kinderen of uw ouders. Dit noemen we de kostendelersnorm. U kunt dan de kosten van levensonderhoud delen met uw medebewoners. De hoogte van de bijstand hangt af van hoeveel huisgenoten u heeft. Wij kijken hierbij niet naar de hoogte van hun inkomen.

Wie telt er niet mee als kostendelende huisgenoot:

 • huisgenoten die jonger zijn dan 27 jaar;
 • uw partner, als hij of zij ook een bijstandsuitkering nodig heeft;
 • leerlingen of studenten (mbo, hbo of wo) die studiefinanciering krijgen;
 • huisgenoten die huur betalen. Aan u of aan dezelfde huurbaas als u. Dus een huurder of bijvoorbeeld een kostganger.

Vrijwilligerswerk

De gemeente moedigt inwoners met een uitkering aan om actief mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een mooie manier om werkervaring op te doen en sociale contacten te houden. Als u vrijwilligerswerk doet dan wordt daarnaast van u gevraagd om mee te werken aan re-integratie in het arbeidsproces. Zit u in een re-integratietraject dan kunt u dat combineren met vrijwilligerswerk als u hiermee kans maakt op betaald werk.

 

Voor vragen over de bijstandsuitkering kunt u contact opnemen met Werk en inkomen.