Logo gemeente Deventer

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u noodzakelijke kosten en kon u daarvoor geen geld opzij zetten? Krijgt u de kosten nergens anders vergoed? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 

  • Wilt u bijzondere bijstand aanvragen en ontvangt u een bijstandsuitkering? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent. 
  • Wilt u bijzondere bijstand aanvragen en heeft u géén bijstandsuitkering? Neem dan contact op met Werk en Inkomen

De medewerkers bespreken met u uw situatie en beoordelen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Aanvraag indienen

Heeft u overlegd met uw inkomensconsulent of met een medewerker van Werk en Inkomen? En heeft u een aanvraagformulier ontvangen? Dan kunt u uw aanvraag indienen.

Gemeente Deventer
Inkomensondersteuning 
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Op het aanvraagformulier staat welke documenten u moet toevoegen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Termijn

Als de gemeente alle opgevraagde gegevens van u heeft ontvangen, dan hoort u binnen 8 weken of u de uitkering krijgt. 

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die u niet van uw normale inkomen kunt betalen. Ook kunt u de kosten nergens anders gedeeltelijk of volledig vergoed krijgen, bijvoorbeeld via uw zorgverzekering. Voorbeelden waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

  • Eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp;
  • Maaltijdvoorziening;
  • Rechtsbijstand;
  • Woonkosten. U heeft al huurtoeslag aangevraagd (of een wijziging daarop) maar dit is niet voldoende, of u heeft een eigen huis en kunt geen huurtoeslag vragen.

U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. U moet altijd kunnen aantonen dat u de kosten maakt waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Bewaar daarom de bonnen en betaalbewijzen.
Bijzondere bijstand kan bestaan uit een vergoeding of een lening. Heeft u een lening of heeft u al budgetadvies? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen en de leeftijd spelen geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Soms vraagt de gemeente medisch advies om te controleren of bijzondere bijstand voor u medisch noodzakelijk is.

Andere regelingen bij laag inkomen

De gemeente Deventer heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Laag inkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

  • Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Deventer? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent.
  • Ontvangt u een andere uitkering of werkt u? Neem dan contact op met Werk en Inkomen.