Logo gemeente Deventer

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u noodzakelijke kosten en kon u daarvoor geen geld opzij zetten? Krijgt u de kosten nergens anders vergoed? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 

Voor het online aanvragen van bijzondere bijstand hebt u DigiD nodig. Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.

Aanvraag schriftelijk indienen 

 Heeft u een aanvraagformulier ontvangen? Dan kunt u uw aanvraag op 2 manieren indienen:

Gemeente Deventer
Inkomensondersteuning 
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Op het aanvraagformulier staat welke documenten u moet toevoegen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Let op: Zorg ervoor dat u alle verplichte documenten en gegevens bij ons aanlevert, dan kunnen wij uw aanvraag binnen de termijn van 8 weken behandelen.

Na maximaal 8 weken krijgt u schriftelijk bericht over uw aanvraag. De termijn start op de dag van de aanvraag, nadat de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die u niet van uw normale inkomen kunt betalen. Ook kunt u de kosten nergens anders gedeeltelijk of volledig vergoed krijgen, bijvoorbeeld via uw zorgverzekering. Voorbeelden waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

  • Eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp;
  • Maaltijdvoorziening;
  • Rechtsbijstand;
  • Woonkosten. U heeft al huurtoeslag aangevraagd (of een wijziging daarop) maar dit is niet voldoende, of u heeft een eigen huis en kunt geen huurtoeslag vragen.

U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. U moet altijd kunnen aantonen dat u de kosten maakt waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Bewaar daarom de bonnen en betaalbewijzen.
Bijzondere bijstand kan bestaan uit een vergoeding of een lening. Heeft u een lening of heeft u al budgetadvies? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen en de leeftijd spelen geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Soms vraagt de gemeente medisch advies om te controleren of bijzondere bijstand voor u medisch noodzakelijk is.

Andere regelingen bij laag inkomen

De gemeente Deventer heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Hulp bij rondkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.