Logo gemeente Deventer

Bijzondere bijstand aanvragen

Staat u voor noodzakelijke kosten en heeft u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Krijgt u de kosten nergens anders vergoed? Dan kunt u Bijzondere bijstand aanvragen.

Wilt u informatie over de bijstand voor ondernemers vanwege de coronacrisis? Kijk op de website Coronavirus Deventer.

Eerst informatie vragen

I. Wilt u bijzondere bijstand aanvragen en ontvangt u een bijstandsuitkering? Neemt dan contact op met uw inkomensconsulent van Werk en Inkomen. Dus niet met Publiekscontacten Zorg.

II. Wilt u bijzondere bijstand aanvragen en heeft u géén bijstandsuitkering? Neem dan contact op met Publiekscontacten zorg. U kunt hiervoor een afspraak maken. De medewerkers bespreken met u uw situatie en beoordelen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Digitaal informatie aanvragen

U kunt digitaal vragen om informatie over de Bijzondere bijstand. U logt in met uw DigiD. U vult het formulier in en geeft aan waar u financiële hulp voor nodig heeft. Publiekscontacten zorg neemt binnen 3 werkdagen contact met u op om afspraken te maken. 

Aanvraag indienen

Heeft u overlegd met Publiekscontacten Zorg en heeft u een aanvraagformulier ontvangen? 

  • Inleveren aan de balie is de komende periode niet mogelijk;.
  • U kunt het aanvraagformulier opsturen via e-mail: zorg@deventer.nl;
  • U kunt het aanvraagformulier en de gevraagde documenten ook per post opsturen naar:

Gemeente Deventer
Publiekscontacten zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Op het aanvraagformulier staat welke documenten u bij het aanvraagformulier moet voegen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Termijn

Als de gemeente alle gegevens van u heeft ontvangen, dan hoort u binnen 8 weken of u de uitkering krijgt. De termijn start op de dag van de (volledige) aanvraag.

 

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die u niet van uw normale inkomen kunt betalen. Ook kunt u de kosten nergens anders gedeeltelijk of volledig vergoed krijgen, bijvoorbeeld via uw zorgverzekering. Voorbeelden waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

  • eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp
  • maaltijdvoorziening
  • rechtsbijstand
  • woonkosten. U heeft al huurtoeslag aangevraagd (of een wijziging daarop) maar dit is niet voldoende, of u heeft een eigen huis en kunt geen huurtoeslag vragen.

U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. U moet altijd kunnen aantonen dat u de kosten maakt waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Bewaar daarom de bonnen en betaalbewijzen.
Bijzondere bijstand kan bestaan uit een vergoeding of een lening. Heeft u een lening of heeft u al budgetadvies? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen en de leeftijd spelen geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Soms vraagt de gemeente medisch advies om te controleren of bijzondere bijstand voor u medisch noodzakelijk is.

Andere regelingen bij laag inkomen

De gemeente Deventer heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Laag inkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

  • Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Deventer? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent van Werk en Inkomen.
  • Ontvangt u een andere uitkering of werkt u? Neem dan contact op met Publiekscontacten zorg.