Logo gemeente Deventer

Crisis oplossen

Als uw schulden flink zijn opgelopen, dan kan een schuldeiser maatregelen nemen. Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) kan u helpen in deze situaties.

Als uw schulden flink zijn opgelopen, dan kan een schuldeiser maatregelen nemen, zoals:

  • uit huis zetten (ontruiming);
  • afsluiten van water;
  • afsluiten van gas en elektra;
  • beslag op uw inkomen;
  • verrekenen van toeslagen;
  • beslag op spullen die van u zijn;
  • beslag op uw bankrekening.

Hieronder leest u hoe het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) u kan helpen in deze situaties.


Uit huis zetten

Is uw verhuurder van plan om u uit huis te zetten vanwege een huurschuld? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het BAD. Het BAD probeert te voorkomen dat mensen vanwege een huurschuld uit hun huis worden gezet.

Een huurschuld loopt snel op. Het is vaak lastig om zo’n hoog bedrag terug te betalen. Huurt u van woonbedrijf Ieder1, Rentree of de Marken? Lees meer over de samenwerkingsafspraken met de woonbedrijven.

Bent u al uit huis gezet en bent u dakloos? Neem dan contact op met de crisisopvang van iriszorg.


Afsluiten van water

Wil Vitens u afsluiten van drinkwater? Meldt u dan zo snel mogelijk bij ons aan. Het BAD heeft afspraken met Vitens om te voorkomen dat u wordt afgesloten. Een voorwaarde daarvoor is dat u vanaf nu de rekeningen wél betaalt.

Bent u al afgesloten van water? Het BAD kan u ook helpen om weer aangesloten te worden op drinkwater.


Afsluiten van gas en elektra

Wil uw energieleverancier u afsluiten van energie? Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij het BAD. Met de meeste energieleveranciers heeft het BAD afspraken. Vaak kunnen wij afsluiting voorkomen. Lukt dit niet, dan helpen wij u bij het aangaan van een nieuw energiecontract. U moet in beide gevallen vanaf nu de energierekeningen wél betalen.

Bent u al afgesloten? Het BAD kan u ook helpen om weer aangesloten te worden op energie.


Beslag op uw inkomen

Heeft een schuldeiser beslag gelegd op uw inkomen? Dan kan het lastig zijn om uw rekeningen te betalen en geld over te houden voor de boodschappen.

Een schuldeiser moet rekening houden met de beslagvrije voet; het bedrag dat u nodig heeft om de belangrijkste rekeningen te betalen en boodschappen te kunnen doen. De schuldeiser berekent dit bedrag. Daarvoor hebben zij gegevens van u nodig.

Het BAD kan u helpen om die gegevens bij de schuldeisers in te leveren. Wij controleren dan ook of de schuldeiser de juiste beslagvrije voet hanteert. Wij kunnen er meestal niet voor zorgen dat het beslag op uw inkomen wordt stopgezet.

Wilt u zelf berekenen wat uw beslagvrije voet is? Dat kunt u doen via www.uwbeslagvrijevoet.nl.


Verrekening van toeslagen

Houdt de Belastingdienst een deel van uw toeslagen in om een schuld te betalen? Ook de Belastingdienst moet rekening houden met uw beslagvrije voet. U moet hier wel een verzoek voor opsturen. Naar het formulier belastingvrije voet belastingdienst.

Het BAD kun u helpen om het formulier in te vullen en te versturen naar de Belastingdienst.


Beslag op uw spullen

Wilt u voorkomen dat een deurwaarder beslag legt op uw spullen en deze verkoopt? Neem dan contact op met het BAD. Wij bespreken met de deurwaarder of het mogelijk is een betalingsregeling af te spreken of uitstel van betaling te krijgen.

Een deurwaarder kan op bijna alle bezittingen beslag leggen. Dit kunnen spullen uit uw huis zijn, maar bijvoorbeeld ook uw auto of uw koopwoning. U ontvangt van de deurwaarder een overzicht van alle spullen waar beslag op is gelegd. Vervolgens kan de deurwaarder uw spullen verkopen. Tussen de beslaglegging en de verkoop zit altijd een aantal weken.

Spullen waar beslag op is gelegd mag u niet meer weghalen of verkopen zonder toestemming van de deurwaarder.

Is er beslag gelegd op spullen die niet van u zijn? Dan moet de eigenaar bij de deurwaarder aantonen dat deze spullen van hem zijn.

Lees de informatie over de stappen die de deurwaarder moet nemen om beslag op uw spullen te leggen.


Beslag op uw bankrekening

Is er beslag gelegd op uw bankrekening? Dan kunt u waarschijnlijk uw vaste lasten en boodschappen niet meer betalen. Meldt u daarom zo snel mogelijk aan bij het BAD.

Bij beslag op uw bankrekening geldt geen beslagvrije voet. De deurwaarder mag uw volledige saldo in beslag nemen. Het BAD kan meestal niet regelen dat u uw geld terugkrijgt. Wel kunnen we u helpen om de situatie weer op orde te krijgen.


Contact

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Bekijk de contactgegevens van het BAD.