Logo gemeente Deventer

Energietoeslag aanvragen

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Voor mensen met een bepaald inkomen is er daarom extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag van € 1.300. 

Kijk of u recht heeft op de energietoeslag op de tabbladen hieronder.

Update september 2022: Energietoeslag ook voor studenten met eigen energiecontract
De gemeente heeft onderzoek gedaan naar het verstrekken van de energietoeslag voor studenten. Zelfstandig wonende studenten met een energiecontract komen in aanmerking voor de energietoeslag. Bekijk onder de voorwaarden of u in aanmerking komt.

Het Rijk heeft besloten om de eenmalige energietoeslag van € 800 te verhogen naar € 1.300. Heeft u al € 800 van de gemeente ontvangen? Dan wordt er een aanvullend bedrag van € 500 naar u overgemaakt. U hoeft hiervoor niks te doen. (Deze bedragen zijn netto. U krijgt dus € 1.300 op uw rekening gestort.) 

Waarvoor is de energietoeslag?

De energietoeslag is voor het betalen van de hogere energierekening. U kunt dit geld 1x keer krijgen. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld dan opzij zetten en gebruiken voor het betalen van de jaarafrekening. U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31 december 2022.

Het bedrag van € 1.300 telt niet mee als u kwijtschelding van de gemeentebelasting of de waterschapsbelasting aanvraagt. Ook niet als het bedrag op dat moment nog op uw rekening staat. 

Energietoeslag aanvragen

Wij kennen niet iedereen die recht heeft op een energietoeslag. Daardoor kunnen we niet aan iedereen met een bepaald inkomen de toeslag vanzelf betalen. Als u de toeslag niet vanzelf krijgt, kunt u deze aanvragen.

Aanvragen energietoeslag via DigiD.

U moet de toeslag zelf aanvragen als:

 • u een inkomen hebt dat lager is dan vermeld staat (zie kopje 'Voorwaarden') en dat u niet van de gemeente ontvangt.

Wat moet u aanleveren?

Zorg dat u onderstaande gegevens bij de hand heeft als u uw aanvraag indient:

 1. Geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart. Rijbewijs is geen geldig ID);
 2. Overzicht van alle inkomsten zoals loonstrook, bankafschrift met alle inkomsten, BTW aangifte, etc. (pensioen/lijfrente/ huurinkomsten, zijn ook inkomsten);
 3. Kopie van uw energienota.

Let op: Houd er rekening mee dat als wij uw gegevens en documenten niet compleet hebben ontvangen het langer kan duren om uw aanvraag te verwerken. Lees meer onder het tabje 'Termijn'.

Extra bijdrage gemeente Deventer voor de energiekosten

Heeft u recht op de energietoeslag van € 1.300 maar is dit niet voldoende om uw hogere energiekosten te betalen? Kijk of u ook in aanmerking komt voor Extra bijdrage energiekosten. Ook als u niet in aanmerking komt voor de energietoeslag van € 1.300 kunt u recht hebben op extra bijdrage. Bekijk hiervoor de voorwaarden.

Hebt u betalingsachterstanden die u nu zelf niet op kunt lossen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente en maak een afspraak. Wij helpen u graag.

Wij nemen zo snel mogelijk een besluit op uw aanvraag. Dit kan maximaal 8 weken duren. (De termijn gaat in op de datum van de aanvraag).

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als wij alle documenten en gegevens van u hebben ontvangen. Is uw aanvraag niet compleet? Houd er dan rekening mee dat de aanvraag langer duurt dan de termijn van 8 weken.

Wat moet u aanleveren?

Zorg dat u onderstaande gegevens bij de hand heeft als u uw aanvraag indient:

 1. Geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart. Rijbewijs is geen geldig ID);
 2. Overzicht van alle inkomsten (loonstrook, bankafschrift met alle inkomsten, BTW aangifte, etc. (pensioen/lijfrente/ huurinkomsten, zijn ook inkomsten);
 3. Kopie van uw energienota.

Recht op een eenmalige energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als:

 • U (zelfstandig) staat ingeschreven in Deventer.
 • U een energiecontract heeft.

Uw inkomen is niet hoger dan

Het netto inkomen van u (en uw partner) is niet hoger dan hieronder staat.
Let op: het gaat om het netto inkomen van de maand voorafgaand aan uw aanvraag.

tot AOW- leeftijd

 • Alleenstaand/alleenstaande ouder: € 1.256,08
 • Echtpaar of samenwonend: € 1.794,40

AOW-leeftijd of ouder

 • Alleenstaand: € 1.397,27
 • Echtpaar of samenwonend: € 1.892,81

Let op: jongeren tot 21 jaar hebben geen recht op een energietoeslag, tenzij:

 • ouders zijn overleden;
 • ouders in het buitenland wonen;
 • er al geruime tijd geen contact meer is met de ouders (bijvoorbeeld door een echtscheiding);
 • relatie met ouders ernstig is verstoord;
 • ouders financieel niet kunnen bijdragen gezien hun lage inkomen.


De bedragen hierboven zijn zonder vakantietoeslag. 
De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen van de Belastingdienst.

Extra bijdrage energiekosten

Is uw inkomen hoger, maar krijgt u schuldhulp van de gemeente Deventer? Dan hebt u misschien recht op een Extra bijdrage energiekosten

Geen recht op een eenmalige energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • jonger dan 21 jaar oud bent (zie uitzonderingen hierboven);
 • in een inrichting woont.


Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.