Logo gemeente Deventer

Energietoeslag aanvragen

 
Als u een inkomen hebt op of net boven bijstandsniveau, kunt u later dit jaar opnieuw € 1300 energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Dat staat in een wetsvoorstel, maar dat moet eerst nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Eerder mogen gemeenten de energietoeslag niet geven.
 
Update 14 september 2023: de Eerste Kamer heeft nog geen akkoord gegeven. Dus wij kunnen de energietoeslag nog niet uitbetalen. Ook weten wij nog niet wanneer er wel betaald kan worden. 
 

Meer informatie

  • De energietoeslag kan pas nadat de wetswijziging in werking is, uitbetaald worden. Zo gauw er meer duidelijkheid is, leest u dat op www.deventer.nl en in de Deventer Nu informatiepagina’s in de Stedendriehoek. Daar leest u wanneer u de energietoeslag kunt aanvragen, wat de voorwaarden zijn, wat de hoogte is van de energietoeslag en wanneer de gemeente de energietoeslag betaalt.
  • Studenten die op kamers wonen en een aanvullende beurs krijgen, hebben dit jaar recht op een tegemoetkoming van € 400. Deze toeslag wordt verstrekt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • Maakt u zich zorgen over het betalen van uw energierekening? Neem dan contact met ons op. Kijk op de pagina Ondersteuningsloket Energie.