Logo gemeente Deventer

Energietoeslag aanvragen

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Voor mensen met een bepaald inkomen is er daarom extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag van € 800,-. 

Waarvoor is de energietoeslag?

De energietoeslag is voor het betalen van de hogere energierekening. U kunt dit geld 1x keer krijgen. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld dan opzij zetten en gebruiken voor het betalen van de jaarafrekening.

Energietoeslag aanvragen

Wij kennen niet iedereen die recht heeft op een energietoeslag. Daardoor kunnen we niet aan iedereen met een bepaald inkomen de toeslag vanzelf betalen. Als u de toeslag niet vanzelf krijgt, kunt u deze aanvragen.

U moet de toeslag zelf aanvragen als:

 • u een inkomen hebt dat lager is dan vermeld staat (zie kopje 'Inkomensgrenzen') en dat u niet van de gemeente ontvangt.

Extra bijdrage voor de energiekosten

Heeft u recht op de energietoeslag van € 800,- maar is dit niet voldoende om uw hogere energiekosten te betalen? Kijk of u ook in aanmerking komt voor Extra bijdrage energiekosten. Ook als u niet in aanmerking komt voor de energietoeslag van € 800,- kunt u recht hebben op extra bijdrage. Bekijk hiervoor de voorwaarden.

Hebt u betalingsachterstanden die u nu zelf niet op kunt lossen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente en maak een afspraak. Wij helpen u graag.

Wij nemen zo snel mogelijk een besluit op uw aanvraag. Dit kan maximaal 8 weken duren. (De termijn gaat in op de datum van de aanvraag).

Recht op een eenmalige energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als:

 • U en uw eventuele partner 21 jaar of ouder zijn.
 • U energiekosten heeft.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger is dan hieronder staat onder het kopje 'inkomensgrenzen'. Het gaat om het inkomen van de maand voorafgaand aan uw aanvraag. Bij de “800 euro regeling van het Rijk” wordt geen rekening gehouden met woonlast. De bedragen zijn zonder vakantietoeslag.

Inkomensgrenzen

21 jaar tot AOW- leeftijd

 • Alleenstaand: € 1.244,55
 • Alleenstaander ouder: € 1.244,55
 • Echtpaar of samenwonend: € 1.777,92

AOW-leeftijd of ouder

 • Allenstaand: € 1.382,89
 • Echtpaar of samenwonend: € 1872,50

Is uw inkomen hoger, maar krijgt u schuldhulp van de gemeente Deventer? Dan hebt u misschien recht op een bijdrage voor de hogere energierekening. U kunt een aanvraag indienen.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen van de Belastingdienst.

Geen recht op een eenmalige energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • Jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering ontvangt;
 • In een inrichting woont.


Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.