Logo gemeente Deventer

Financiële regelingen

Deventer kent een aantal financiële regelingen voor inwoners met een laag inkomen of met schulden. Wanneer er financiële problemen dreigen te ontstaan dan kan het Budget Advies Bureau Deventer (BAD) advies geven.

Financiële problemen zijn een belemmering voor mensen om mee te doen in de maatschappij, zich optimaal te ontwikkelen en hun dromen te realiseren.


Hulp bij laag inkomen

U vindt deze regelingen op de pagina Hulp bij rondkomen. Voor vragen over een financiële regeling kunt terecht bij Werk & Inkomen.


Hulp bij schulden

Het Budget Advies Bureau Deventer (BAD) wil het liefst voorkomen dat inwoners van Deventer in financiële problemen raken. En als inwoners al schulden hebben, wil het BAD deze problemen structureel oplossen of beheersbaar maken.


Meedoen in Deventer

Iedereen moet actief mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. Deventer kent 2 organisaties die inwoners met een laag inkomen financieel steunen om mee te doen. Dit zijn Rechtop! en Leergeld Deventer.