Logo gemeente Deventer

Grafsteen plaatsen

Als u bij een graf een grafsteen of gedenkplaat wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning gedenktekens wordt meestal ingediend door de rechthebbende van het graf of door een steenhouwer namens de rechthebbende. De rechthebbende van het graf is vaak de nabestaande van de overledene, deze persoon staat bij de gemeente bekend als 'eigenaar' van het graf zolang de grafrechten lopen.

Schriftelijk aanvragen

Een aanvraag voor een gedenkteken stuurt u, met de bijbehorende papieren, op naar:

Vredehof
Postbus 69
7500 AB Enschede
begraafplaatsbeheer@vredehof.nl

Wat heeft u nodig?

Bij de aanvraag voor een gedenkteken stuurt u de volgende zaken mee:

  • werktekening of foto inclusief maatvoering (liggend of staand);
  • soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  • bewerking letters en woordindeling van het opschrift;
  • materiaal fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken.

Voor meer informatie over het plaatsen van gedenktekens neemt u contact op met Vredehof, via telefoonnummer 088 – 11 98 27 0.  

De regels voor gedenktekens op de begraafplaatsen in Diepenveen vindt u in de Beheersverordening begraafplaatsen Tjoenerhof en Roeterdsweg.

Gedenkteken plaatsen Tjoenerhof € 255
Grafkelder Tjoenerhof € 509,50
Gedenkteken plaatsen Bathmen € 255

 

Procedure bij een begrafenis

Het plaatsen van gedenktekens vormt meestal een onderdeel van de begrafenis. Over het algemeen is het de rechthebbende van het graf of de steenhouwer die de procedure voor het plaatsen van een gedenkteken afhandelt.

Gedenkteken achteraf plaatsen

Wilt u op een later tijdstip alsnog een grafsteen of gedenkplaat plaatsen? Dien dan een schriftelijke aanvraag in bij de beheerder: Vredehof, Postbus 69, 7500 AB Enschede

Uw contactpersoon bij Vredehof kan u vertellen of het om een gemeentelijke begraafplaats gaat. Als het niet gaat om gemeentelijke begraafplaats, weet de contactpersoon van Vredehof bij wie u dan terecht kunt.

Voor meer informatie over het plaatsen van gedenktekens neemt u contact op met Vredehof: