Logo gemeente Deventer

Grootburgerrecht

Grootburgers van Deventer kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse uitkering van € 13,61. De gemeenteraad heeft op 15 februari 1866 besloten de rechten van de grootburgers tot het drijven van vee op stadsweiden te vervangen door een jaarlijkse vergoeding. Dit raadsbesluit is nog steeds geldig.

Grootburgers moeten elk jaar vóór 15 april een aanvraag indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Hierbij geeft u aan waarom u aanspraak maakt op de uitkering.

Op basis van de aanvragen van het voorgaande jaar stuurt de gemeente alle grootburgers een aanvraagformulier. Wie ten onrechte geen aanvraagformulier heeft ontvangen, kan tot 15 april het grootburgerrecht aanvragen via het online formulier. U logt in met uw DigiD.

U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij Publiekscontacten.

Wat heeft u nodig?

  • geldig legitimatiebewijs;
  • het aanvraagformulier.

De jaarlijkse uitkering is in 1866 vastgesteld op 30 gulden. Omgerekend is dat € 13,61.

Bent u Grootburger?

  • Grootburgers stammen af van de in 1866 geregistreerde Grootburgers;
  • Grootburgers voorzien in eigen levensonderhoud;
  • Grootburgers zijn in de gemeente Deventer geboren en wonen er ook;
  • Grootburgers die Deventer verlaten, hebben opnieuw recht op de uitkering een jaar nadat ze weer in Deventer zijn komen wonen.

De vererving van het Grootburgerrecht gebeurt in mannelijke lijn. Vrouwen met een zelfstandige huishouding, vrouwen die gehuwd zijn en vrouwen die wettig gescheiden zijn, hebben daarnaast ook recht op de uitkering. Weduwen van grootburgers nemen het recht van hun overleden echtgenoot over.

Voor de aanvraag van uw Grootburgerrecht kunt u terecht in stadhuis Deventer. In Bathmen en Schalkhaar kunt u niet terecht voor de aanvraag van uw Grootburgerrecht.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.